Truineer Nieuws melden?

Heem vzw organiseert een jobdag

Dinsdag 21 september vindt bij Heem vzw in Sint-Truiden de  eerste live jobdag plaats. Na een succesvolle digitale jobdag worden nu geïnteresseerde  werkzoekenden uitgenodigd op Campus Stad van Asster, waar Heem vzw is gevestigd en over  enkele maanden een veilig verblijf zal aanbieden aan zeer kwetsbare jongeren.

Deze jobdag vindt tussen 14.00 uur en 19.00 uur plaats op de campus aan de Halmaalweg 2 in Sint Truiden. Dit gebeurt in samenwerking met VDAB en wordt ondersteund door Asster en O.C. Sint Ferdinand (mede oprichtende partner van Heem vzw). De aanwezigen kunnen die dag deelnemen  aan een infosessie, een speeddate en een rondleiding op de site.  

Grote interesse 

De nieuwe medewerkers van Heem vzw zullen deelgenoot worden van het ontstaan van de nieuwe  organisatie. Momenteel zijn er al 44 inschrijvingen. Vanwege het grote succes zijn de inschrijvingen  vervroegd afgesloten. Dat toont de grote interesse aan voor dit unieke project, waarbij er vanuit drie  sectoren uit de jeugdhulp (Bureau Jeugdzorg Limburg, Vlaams Agentschap voor Personen met een  Handicap en Geestelijke Gezondheidszorg) grenzeloos zal worden samengewerkt om het beste  antwoord te bieden voor zeer kwetsbare jongeren.  

Ontstaan Heem vzw 

Heem vzw is ontstaan door het gewijzigde decreet jeugddelinquentierecht, waardoor de begeleiding  en opvang van jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie volledig bij de private  voorzieningen is komen te liggen. In Limburg zijn zeven voorzieningen uit diverse sectoren van de  jeugdhulp een partnerschap aangegaan om Veilig Verblijf te realiseren. Huize Sint-Vincentius, Huize  Sint-Augustinus, Jongerenwerking Pieter Simenon, De Wiekslag, OOOC Kompas, O.C. Sint Ferdinand en Asster zijn de partners uit de jeugdhulp die samen met netwerk Ligant de schouders hebben gezet  onder Heem vzw. Inmiddels is Kristof Vervloesem aangesteld als directeur. Hij is verantwoordelijk  voor de strategische en dagelijkse werking van de nieuwe organisatie.  

Tijdelijke verblijfplek 

Heem vzw is een tijdelijke verblijfplek voor jongeren met complexe problematieken, die  fysiek/emotioneel onbereikbaar zijn (al dan niet ten gevolge van in de jeugdhulp opgelopen  kwetsuren). Zij worden in overleg met en na beslissing van de jeugdrechter verwezen naar Heem  vzw, waar de deur op slot ‘kan’. Voorheen kwam deze doelgroep jongeren in  gemeenschapsinstellingen terecht, maar dat is door het gewijzigde decreet jeugddelinquentierecht  niet meer van toepassing. Vanaf december 2021 zal in twee eenheden het verblijf voor 12 jongeren  opstarten. In oktober 2022 wordt vervolgens het verblijf uitgebreid met 6 jongeren in een derde  eenheid. 

 

Verbinding 

Heem vzw is gericht op verbinding. Het doel is het creëren van verbinding van de jongere met  zichzelf en zijn omgeving. Zo kan de onveiligheid van de situatie omgebogen worden naar voldoende  veilig , zodat re-integratie in de samenleving en (her)aansluiting bij een minder ingrijpende  hulpverlening mogelijk is. Het vertrekpunt zijn de wensen en verlangens van de jongere en zijn  context, aangevuld met wat de jeugdrechter minimaal als maatschappelijk noodzakelijk acht.  Omgekeerd conformeren de hulpverlening en de samenleving zich er ook aan om (opnieuw)  verbinding te maken met elke jongere. 

Hulpverleningstraject 

Tijdens het verblijf bij Heem vzw wordt er een intensief hulpverleningstraject georganiseerd, in  geslotenheid en op maat van elke jongere. Het traject biedt gelegenheid om de jongere en zijn  context tot rust te laten komen. Informatie uit het verleden wordt mee in rekening gebracht, voor  zoverre deze relevant is om het hulpverleningstraject uit te bouwen. Bijkomend volgt een interne  diagnose, in functie van de ondersteuning en eventuele behandeling. Vanuit dit traject worden al vanaf het begin linken gelegd met het (intersectoraal) hulpverleningsaanbod, die het traject mee  kunnen vormgeven.