Truineer Nieuws melden?

Focus op ‘water’

Een raadscommissie van Karel Vandaele van De Watering boog zich begin van de week over de werking van wachtbekkens en overstromingsgebieden op ons grondgebied.  Het zal alleen maar belangrijker worden naarmate ons klimaat grilliger wordt. Conclusie? “Water bufferen, gebruiken, opvangen en traag laten afvloeien”, aldus burgemeester Veerle Heeren.