Truineer Nieuws melden?

Drempel naar Lago Bloesembad voor Nieuwerkerkenaars verlaagd

Vanaf januari komt de Gemeente Nieuwerkerken voor zijn inwoners voor 30% tussen in de kosten voor het baantjeszwemmen in het Lago Bloesembad.  Dit geldt voor tienbeurtenkaarten met een maximum van 60 euro per jaar. Ook scholen moeten meer betalen om met de leerlingen te gaan zwemmen. Deze meerkost zal eveneens door de gemeente gedragen worden.