Truineer Nieuws melden?

Digipunt in het stadhuis op de Grote Markt

De stad Sint-Truiden richt in het stadhuis op de Grote Markt een digitaal loket in. Kwestie van burgers die het moeilijk hebben met de digitalisering wegwijs te maken in diensten die steeds meet gedigitaliseerd worden. Het loket is elke zaterdag open, van 9 tot 13 uur, zonder afspraak.

© Stad Hasselt

Het opvragen van certificaten, documenten, attesten, … heel veel persoonlijke informatie wordt tegenwoordig digitaal ontsloten. Een goed voorbeeld daarvan is het COVID-safe certificaat. Vandaag hebben burgers dit certificaat nodig om toegang te krijgen tot evenementen, om te reizen, etc. Echter blijkt het voor veel burgers niet evident om het certificaat digitaal aan te vragen.

“Voor burgers is digitaal contact met de overheid niet altijd even gemakkelijk. Deze personen doorverwijzen naar een ‘digipunt’ waar een pc met kaartlezer ter beschikking is (bv. de bibliotheek), biedt meestal geen solide oplossing. Ze hebben voor sommige dingen ook nood aan persoonlijke begeleiding”, stelt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette. “Daarom richten we een tijdelijk digipunt in op de Grote Markt waar burgers terechtkunnen voor het digitaal aanvragen van bijvoorbeeld hun COVID-19 certificaat.”

“Een e-inclusief beleid is erg belangrijk in een wereld die steeds meer draait om data en technologie.  Hierbij mogen we echter het menselijk contact niet uit het oog verliezen. Onze bereikbaarheid voor élke burger blijft prioriteit. Daarom verhogen we de inspanningen van onze burgerdienstverlening. Het is super belangrijk dat we alle burgers een goede dienstverlening kunnen bieden, vandaar dat we een loket openen waar we iedereen bijstaan om digitale dienstverlening aan te vragen”, zegt schepen van Burgerdienstverlening Hilde Vautmans.

 “Als stadsbestuur zetten we volop in op digitalisering. We zijn een innovatieve stad die via slimme toepassingen de dienstverlening naar de burger tracht te verbeteren. Met dit digipunt hopen we een bijkomende groep mensen extra toegang te geven tot digitale toepassingen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Het tijdelijk digipunt zal burgers minimaal ondersteuning bieden bij:

  • het digitaal aanvragen van hun COVID-19 certificaat;
  • het installeren van itsme op hun smartphone;
  • het digitaal aanmelden met eID in het algemeen;
  • het activeren digitale sleutel;
  • het installeren van aps in het algemeen met als voorbeeld BE-Alert, de stadsapp en informatie over de mogelijkheden van deze app;
  • het aanvragen van digitale documenten/ producten bij ons als lokaal bestuur;
  • het gebruik van onze online afsprakenmodule.

Deze oplijsting is niet limitatief. Gaandeweg zullen wellicht nog bijkomende noden geïdentificeerd worden waarop er mogelijk ingespeeld kan worden.

Het tijdelijk digipunt wordt ingericht in het Stadhuis Grote Markt (dienst toerisme) en zal elke zaterdagvoormiddag in oktober geopend zijn tussen 9u en 13u en dit zonder afspraak.