Truineer Nieuws melden?

De Zonnebloem en De Bloesem werken aan veilige schoolomgeving

Net voor het weekend vond een overleg plaats tussen alle actoren om te kijken hoe de schoolomgeving van De Bloesem in Halmaal en De Zonnebloem in Wilderen veiliger kunnen worden gemaakt. Naar verluidt was het een zeer vruchtbaar overleg met veel ideeën waar binnenkort zeker gevolg zal aan worden gegeven.