Truineer Nieuws melden?

De stad Sint-Truiden houdt interactief infomoment over het toekomstige ruimtelijk uitvoeringsplan van 5 dorpen

De stad Sint-Truiden laat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor het zuidwestelijk kwadrant van de stad met de dorpen Velm, Aalst, Kerkom, Bevingen en Halmaal. Een RUP is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in dat specifiek gebied. Voor de percelen die opgenomen worden in het uiteindelijke plan wordt zo duidelijk wat er kan, onder welke voorwaarden en wat niet. Donderdagavond wordt het dossier toegelicht tijdens een interactieve sessie waarbij bewoners en eigenaars vragen kunnen stellen rond de toekomstige inrichting van de ruimte.

Met de opmaak van het RUP Zuidwestelijk dorpengeheel wenst het stadsbestuur een vernieuwende dynamiek op het vlak van wonen, onroerend erfgoed, dorpsidentiteit, natuur, landbouw en recreatie te introduceren in dit gebied. Bestaande kwaliteiten, die onder andere liggen in de woonkwaliteit van de dorpen, maar ook de voor zich sprekende productieve eigenschappen van het landschap worden verder ondersteund en uitgebouwd.

Opstartfase van het plan

In de startnota wordt het plangebied verduidelijkt, de doelstellingen omschreven en een aanzet gegeven van de milieueffecten van het plan. De doelstellingen van het RUP zijn thematisch opgedeeld in: wonen, onroerend erfgoed, dorpsidentiteit, groenblauwe structuur (met bijvoorbeeld de waterproblematiek), landbouw, recreatie en handel. Per dorp wordt een doorvertaling gemaakt vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar de gebiedsgerichte ambities.

In de procesnota wordt aangegeven welke stappen zullen gevolgd worden en wie daarbij op welk moment betrokken zal worden.

Adviesronde

De start- en procesnota worden onderworpen aan een adviesronde waarbij het gewest, de provincie, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de in het proces aangeduide adviesinstanties naar input zullen gevraagd worden. Ook het brede publiek, de bewoners en gebruikers van dit gebied kunnen opmerkingen en bezwaren indienen.

Publieke raadpleging – openbaar onderzoek:

De publieke raadpleging wordt georganiseerd van maandag 2 augustus 2021 tot en met zaterdag 2 oktober 2021. Op donderdag 9 september 2021 vindt er om 19u00 een participatiemoment plaats onder de vorm van infomoment in de parochiezaal, Sint-Martinusstraat 6 te 3806 Velm waarbij het dossier interactief toegelicht wordt en met de mogelijkheid voor vraag en antwoord.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan verder uitgewerkt worden en aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarna volgt een nieuw openbaar onderzoek waarbij het planvoorstel en het voorstel van voorschriften 60 dagen ter inzage zullen liggen.

Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kan je een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op zaterdag 2 oktober 2021. Deze moeten gericht zijn aan de voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op één van de volgende manieren:

  • Per e-mail: info.ruimtelijke.ordening@sint-truiden.be
  • Per aangetekende zending: GECORO, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • Tegen ontvangstbewijs aan het ContactCenter, tijdens de openingsuren van het stadskantoor. Dit is van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 16u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00 (gelijkvloers stadskantoor: Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden).

Voor meer informatie of het raadplegen van documenten surf je naar www.sint-truiden.be/publieke-raadpleging-gemeentelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-zuidwestelijk-dorpengeheel