Truineer Nieuws melden?

Activeringsheffing op onbebouwde percelen 2020 wordt terugbetaald

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft beslist om de activeringsheffing op onbebouwde percelen van 2020 in te trekken en dit omwille van de moeilijke tijden ingevolge de coronapandemie.

Ingevolge het stilvallen van de activiteiten in de economie, en vooral binnen de bouwsector, tijdens de coronapandemie zijn eigenaars van onbebouwde percelen niet in de mogelijkheid om hun gronden te activeren. Daarom heeft het stadsbestuur tijdens het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2021 beslist om de activeringsheffing voor 2020 in te trekken. Alle eigenaars die hun activeringsheffing van 2020 al betaald hebben zullen dit eerdaags teruggestort krijgen.