Truineer Nieuws melden?

Sint-Trudo en Jessa samen voor kwaliteitsmodel FlaQuM.

het Sint-Trudo Ziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis stellen zich kandidaat om samen verder mee te willen stappen in het pilootproject van het  nieuw ontwikkelde kwaliteitsmodel FlaQuM.

Sinds 24 januari 2019 faciliteert en bekostigt Sint-Trudo Ziekenhuis de leerstoel  ‘Naar een duurzaam kwaliteitsbeleid’ aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB)  van KU Leuven. Daarnaast kon het LIGB een beroep doen op de leerstoel “Future of Hospital Quality”  van Zorgnet-Icuro. Mede uit deze twee leerstoelen ontstond het nieuwe kwaliteitsmodel voor  ziekenhuizen “Flanders Quality Model” of ook FlaQuM, zoals voorgesteld werd door Zorgnet-Icuro. Naar aanleiding van de recente oproepbrief van Zorgnet-Icuro stellen het Sint-Trudo Ziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis zich kandidaat om samen verder mee te willen stappen in het pilootproject van het  nieuw ontwikkelde kwaliteitsmodel FlaQuM.

Titularissen prof. dr. Dirk De Ridder en prof. dr. Kris Vanhaecht hebben samen met doctoraats studente  Fien Claessens (zie foto), de voorbije jaren in Sint Trudo onderzoek gevoerd over de borging van en de  voorwaarden voor een duurzaam kwaliteitsbeleid in regionale ziekenhuizen.  

Betere aansluiting op specifieke noden

Fien Claessens: “Uit ons onderzoek bleek dat er nood was aan een nieuw kwaliteitsmodel in Vlaanderen,  dat beter aansluit op de specifieke noden van onze ziekenhuizen. Sint Trudo hecht al jarenlang veel  belang aan een hoogstaand kwaliteitsbeleid en accrediteerde zich in 2018 volgens het Amerikaanse JCI  kwaliteitslabel als eerste Limburgse ziekenhuis. De medewerkers en patiënten van Sint Trudo  participeerden actief aan de ontwikkeling van FlaQuM. Het pilootproject dat nu verder uitgerold wordt  in Sint Trudo, Jessa en andere Vlaamse ziekenhuizen, gaat het mogelijk maken om een concreet  

oepasbaar en gedragen kwaliteitsmodel verder uit te rollen in Vlaanderen en de kwaliteit van zorg in  beide Limburgse ziekenhuizen stap voor stap verder te optimaliseren.” 

Duurzame kwaliteit

“Het model FlaQuM werd door het LIGB KU Leuven uitgewerkt om zorgorganisaties te ondersteunen in  hun zoektocht naar duurzame kwaliteit van zorg vult Anneke Jans, kwaliteitsmanager bij Sint Trudo  aan. “Een waardevolle aanvulling ten opzichte van de huidige accrediteringssystemen, waarbij er om de  aantal jaren een groot kwaliteitsexamen wordt afgelegd. FlaQuM moet er net voor zorgen dat er continu  alle aandacht blijft gaan naar kwaliteit van zorg als belangrijkste goed, ook tussen die  accreditatieperiodes in. Daarom kiezen we bewust voor FlaQuM en is het iets waar we via de leerstoel  de voorbije jaren reeds actief aan gesleuteld hebben in Sint Trudo 

Yves Breysem, algemeen directeur Jessa: “We zijn blij dat LIGB KULeuven en Zorgnet Icuro Jessa uitnodigt om deel uit te maken van dit pilootproject Het Fla um model is immers wetenschappelijk  onderbouwd en zorgt voor een breed draagvlak bij onze artsen, verpleegkundigen en paramedici.  Bedoeling is dat we nu gedurende een 30 tal maanden samenwerken om het kwaliteitsmodel toe te  passen en te implementeren en we zo van elkaar kunnen leren ” 

Co-creatie als troef 

Binnen deze groep van geselecteerde ziekenhuizen wil het LIGB minstens één JCI ziekenhuis (Sin Trudo)  en één ervaren Qualicor ziekenhuis (Jessa). Jessa behaalde immers al in 2008 als eerste Belgisch  Ziekenhuis de internationale NIAZ accreditatie en heeft ondertussen 3 accreditaties voor haar gehele  ziekenhuiswerking achter de rug.  

Elke De Troy, directeur kwaliteit: “De drie accreditatiecycli, waarbij de lat steeds hoger gelegd werd,  hebben gezorgd voor de implementatie van heel wat procedures en praktijken die de kwaliteit van onze  zorg verhogen. Dat parcours heeft dus absoluut zijn nut gehad. Maar uit de literatuur blijkt dat een 

  

vierde accreditatie op dezelfde manier relatief weinig zou bijdragen aan een hoger kwaliteitsniveau . We  zijn daarom enthousiast over FlaQuM: een alternatief kwaliteitsmodel dat de focus legt op co creatie:  we kunnen op basis van de eigen kwaliteitsvisie stap voor stap, met alle betrokken stakeholders, ons  kwaliteitsmanagement uitwerken.”  

Meer informatie over FlaQuM via www.flaqum.org 

Over Jessa  

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt telt 3 zorgcampussen: campus Virga Jesse en campus Salvator (beiden gelegen in Hasselt) en revalidatiecampus Sint-Ursula (Herk-de-Stad). In een 4de campus op Ekkelgarden bevindt zich het centraal Magazijn en de Centrale Sterilisatie Afdeling. 

Over Sint-Trudo 

Sint-Trudo Ziekenhuis heeft één zorgcampus Sint-Truiden, waar al haar afdelingen en diensten gecentraliseerd zijn. 

Sint-Trudo en Jessa maken deel uit van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, samen met Sint-Franciscus Ziekenhuis (Heusden-Zolder) en az Vesalius (Tongeren).