Werken rotonde Stayen starten komend jaar

Samen met de Vlaamse overheid en Agentschap Wegen en Verkeer start onze stad volgend voorjaar met de werken aan de rotonde van Stayen. Hiet het oorspronkelijk, nog aanpasbaar plan.

“We gaan voor vlotter, voorgesorteerd verkeer, eenvoudigere fietsroutes en veiligere oversteekpunten voor fietsers en voetgangers   zodat het verkeer makkelijker en vooral veiliger kan doorstromen. En in één moeite gaan we ook het rioleringsstelsel vernieuwen, samen met de nutsmaatschappijen.  Om die plannen uit te voeren krijgen we meer dan €280.000 subsidies van de Vlaamse Overheid en Agentschap Wegen en Verkeer!

De rotonde aan Stayen krijgt een grondige opknapbeurt en wordt volledig heraangelegd om de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren:

  • De rotonde wordt een zogenaamde turborotonde: vóór het oprijden kiezen automobilisten al een rijstrook en dus ook welke richting ze uit willen. Dat vermindert conflicten en verbetert de doorstroming.
  • Fietsen rond de rotonde gebeurt via een dubbelrichtingsfietspad. Aan de Tiensesteenweg, aan de Zoutleeuwsesteenweg en aan Stayen komen beveiligde fietsoversteekpunten.
  • Er komt een aparte afslagstrook en bypass voor verkeer van Tienen naar Brustem. Ook dat zal de doorstroming verbeteren en het risico op filevorming verkleinen.

Voorlopig plan (kan nog worden aangepast)

Ontwerpplan rotonde Stayen

Bron: Wegen en verkeer