Truineer Nieuws melden?

Rapport Audit Vlaanderen: CD&V voorzitter belooft openheid en transparantie

De CD&V Sint-Truiden reageert in een persbericht op de heisa rond de behandeling van het rapport van Audit-Vlaanderen betreffende het vaccinatiecentrum. SP.A, NVA en Open VLD  eisen meer openheid en transparantie. CD&V-voorzitter Peter Borghs gaat daar in een persbericht op in.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media, verduidelijken we graag ons standpunt omtrent de behandeling van het rapport van Audit Vlaanderen over het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden. 

 

Op de gemeenteraad van 10 mei heeft burgemeester Veerle Heeren – onverbloemd en in alle openheid – aan de Truienaar uitgelegd hoe we in onze stad de coronacrisis hebben aangepakt. Na afloop van deze gemeenteraad voerde Audit Vlaanderen een objectief en gedegen onderzoek naar de werking van het vaccinatiecentrum. Tijdens dat onderzoek hebben de betrokkenen geantwoord op alle vragen. Kortom, de procedure verloopt in alle openheid en transparantie. 

 

Die openheid houden we aan in het verloop van de procedure, met respect voor de geldende regels. We hebben absoluut niet de bedoeling om dit rapport ‘in de doofpot te steken’, zoals nu op een goedkope manier geïnsinueerd wordt. Integendeel zelfs: 

 

  • Als democratisch verkozen vertegenwoordigers krijgen de gemeenteraadsleden inzicht in het rapport van Audit Vlaanderen: zoals voorzien zullen zij het rapport van Audit Vlaanderen ruim op tijd ontvangen, zodat ze de tijd hebben om dit document door te lezen. Tijdens de gemeenteraad van 30 augustus zal de auteur van het rapport van Audit Vlaanderen aanwezig zijn om het toe te lichten en te antwoorden op alle vragen van de gemeenteraadsleden. Op die manier worden alle leden van de gemeenteraad volledig ingelicht, uit eerste hand, waarna de democratische bespreking en het debat volgt. 

 

  • De regels schrijven voor dat de gemeenteraad kan beslissen om – met twee derde meerderheid – de conclusies van het rapport van Audit Vlaanderen publiek te bespreken. Als die meerderheid gevonden wordt, staan wij absoluut open voor een publieke bespreking. Meer zelfs: CD&V Sint-Truiden zal een dergelijk voorstel volmondig steunen.  

 

  • Daarnaast hebben we er geen enkel probleem mee dat de conclusies van het openbaar onderzoek vervolgens publiek verspreid worden, mits de privacyregels gerespecteerd worden en mits Audit Vlaanderen hier haar toestemming voor geeft. 

 

Ons standpunt is dus duidelijk: we staan voor 100% openheid en transparantie. Voor de rest hopen we dat alle betrokken partijen dit dossier sereen behandelen, met respect voor de wetgeving en privacyregels. 

 

Peter Borgs

Voorzitter CD&V Sint-Truiden