Nina en Lon zijn ereburgers

Door het aanpassen van het reglement inzake ereburgerschap kon de gemeenteraad vandaag Nina Derwael (een maand na het Gouden Medaille op de O.S.) en Lon Polleunis (ruim 53 jaar na zijn Gouden Schoen!) het ereburgerschap toekennen. Team Truineer wenst beide sporters en toppers van harte proficiat.