Nina en Lon worden ereburger

Nadat de gemeentaad maandag het reglement inzake ereburgerschap zal hebben aangepast -er is daar een akkoord over binnen de coalitie, zullen Nina Derwael en Lon Polleunis worden voorgedragen als ereburger.