Truineer Nieuws melden?

Zepperen heeft dringend nood aan nieuwe riolering en buffering

Een overbelast, verouderd rioleringsstelsel en niet de Watering van Sint-Truiden of het niet volgelopen wachtbekken is de grote  boosdoener in de Stokstraat in Zepperen. Dat zegt watermanager Karel Vandaele.

Zepperen is volgebouwd

Zepperen is in twee generaties tijd volledig volgebouwd en verdient dan ook een aangepast rioleringsstelsel.  Nu wordt bij regenweer het teveel aan rioolwater van bijna heel Zepperen afgeleid naar de Oude  Beek net stroomopwaarts van de Stokstraat.  Dit wordt onleefbaar voor de mensen van de Stokstraat ter hoogte van de manege. Een langdurig overvolle Oude Beek zorgt er ook voor dat de Keelstraat niet kan afwateren.  Een nieuwe riolering is een werkwoord voor iedereen, ook voor de burger. Proper en vuil water  scheiden, hemelwater hergebruiken, bufferen, ontharden… 

Geen stuurfout

De Oude Beek, de Melsterbeek en de Bergbeek stromen van Zepperen naar Bernissem en verder  naar Melveren…  Het feit dat de Watering het water afkomstig van Zepperen bijhoudt of niet bijhoudt in Bernissem heeft geen enkele invloed op het waterpeil in Zepperen.  De Watering heeft geen fout gemaakt bij de besturing van zijn bekkens. 

Onaangepaste riolen

Ook de schuifafsluiters van het bekken op de Galgendriesbeek (Hondsberg) stonden perfect  afgesteld. Er is geen schade veroorzaakt. Buffers zomaar dichtdraaien en ze veel te vlug vullen is  gemakkelijk maar geen goede praktijk. Om Zepperen leefbaar te houden moet er dringend werk gemaakt worden van een nieuw aangepast rioleringsstelsel en van bijkomende buffering stroomopwaarts van de  probleemgebieden.

Het Wateringteam