Truineer Nieuws melden?

Truiense politie vertegenwoordigd op nationaal défilé

Wist je al dat 3 wijkinspecteurs en 1 hoofdinspecteur onze politiezone zullen vertegenwoordigen op het Nationaal Défilé op 21 juli? Ze konden alvast even oefenen in Peutie.