Truineer Nieuws melden?

Belasting op drijfkracht voor bedrijven afgeschaft

Elke onderneming of een vrije of zelfstandige ondernemer die  gebruik maakt van drijfkracht, hefkracht of motoren voor de uitbating van haar inrichting of de bijgebouwen hiervan betaalt hiervoor een belasting. Sint-Truiden schaft deze belasting af: “Verouderd, oncontroleerbaar en contraproductief”, klinkt het bij het Truiense stadsbestuur.

De stad Sint-Truiden heft een belasting op motoren die gebruikt worden voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden en op motoren die gebruikt worden door de beoefenaars van vrije en zelfstandige beroepen, ongeacht de krachtbron die deze motoren in beweging brengt. Deze belasting is van toepassing op alle toestellen met een motor. Bijvoorbeeld een koelinstallatie, airco, lift, heftruck, kraan of een landbouw- en nijverheidsmachine. Het bedrag wordt bepaald op basis van het vermogen van de motoren en uitgedrukt in euro per kW (kilowatt) ongeacht de krachtbron waarmee de motoren voortbewogen worden. De jaarlijkse belasting bedraagt 15,00 euro per kilowatt. Vanaf dit jaar moeten ondernemingen deze belastingen niet langer aangeven en betalen.

“De belasting op motoren en machines is een oude belasting die in het leven werd geroepen om handenarbeid te beschermen. Men heft een taks op alle toestellen met een motor. Deze taks is niet meer van deze tijd, integendeel ze is contraproductief. Ondernemingen die vandaag willen groeien en investeren in efficiëntere machines of hun productieatelier willen moderniseren krijgen enkel een hoger aanslagbiljet. Het kan zelfs bedrijven weerhouden om te investeren in machines. Vooral productiebedrijven die jobs creëren zijn een kwetsbaar segment”, zegt schepen van lokale economie en financiën Jo François.

 “Het feit dat de ondernemers zelf een aangifte moeten indienen voor deze belasting, brengt bovendien een administratieve rompslomp met zich mee. We willen net de administratieve complexiteit voor bedrijven verminderen”, aldus schepen van administratieve vereenvoudiging Johan Mas.

“De complexiteit rondom het opstellen en controleren leidt tot een belasting die niet alleen geen beoogd effect heeft, maar ook inefficiënt en oncontroleerbaar is op het terrein. Wel blijven we de bedrijven aanmoedigen om te investeren in een duurzaam machinepark”, vertelt schepen van duurzaamheid en energie Ingrid Kempeneers.

“De jaarlijkse opbrengst van deze belasting bedroeg in 2020 307.804 euro. Dit bedrag is wat ordegrootheid betreft gelijk ondanks de economische evolutie. De minopbrengst zal in de eerste aanpassing van het meerjarenplan in rekening worden gebracht. Met de afschaffing van de belasting willen we bedrijven stimuleren om in onze hoofdstad van Haspengouw te (blijven) ondernemen en om te investeren. Dit leidt tot jobcreatie en jobbehoud, een prioriteit voor onze beleidsploeg”, besluit schepen van lokale economie en financiën Jo François.