Truineer Nieuws melden?

Stad lanceert nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven

Het stadsbestuur van Sint-Truiden lanceert steunmaatregelen om bedrijven te helpen in deze nooit eerder geziene gezondheidscrisis. Het gaat om subsidies waarmee bedrijven tot 50% van hun interestlasten op overbruggingskredieten kunnen recupereren voor een periode van 3 jaar

Het stadsbestuur van Sint-Truiden lanceert steunmaatregelen om bedrijven te helpen in deze nooit eerder geziene gezondheidscrisis. Het gaat om subsidies waarmee bedrijven tot 50% van hun interestlasten op overbruggingskredieten kunnen recupereren voor een periode van 3 jaar.

Er is veel onduidelijkheid over het economisch herstel na de pandemie. De structurele economische impact op middellange termijn is moeilijk te voorspellen. Wel staat vast dat bedrijven, KMO’s en kleine zelfstandigen nood hebben aan en beroep doen op overbruggingskredieten.

“Hogere overheden voorzien overbruggingskredieten, maar deze krijgt men niet zomaar. De overheidswaarborg is gekoppeld aan verschillende criteria zoals tewerkstelling. Op deze hulp dienen de bedrijven een intrestvergoeding te betalen. Ook financiële instellingen hebben, gebruik makend van de federale en Vlaamse wetgeving (2de en 3de charter), tal van instrumenten gecreëerd die hun cliënteel kan bijstaan in de overbrugging van deze moeilijke periode. Ook hierop betaalt men interesten. De stad wil haar steentje bijdragen door een maximale 50% subsidie uit te reiken om deze intresten te compenseren voor een periode van 3 jaar. De maximale subsidie per onderneming bedraagt 50.000 euro.”

Jo François, schepen van financiën

De hogere overheden hebben een heel arsenaal van concrete ondersteuningen uitgewerkt om pre-corona gezonde bedrijven doorheen het dal van corona te loodsen. De acties van de stad inzake de intrestondersteuning situeren zich op deze instrumenten:

  1. Kredietinstrumenten van de financiële instelling in het kader van de eerste, tweede en derde charter van de federale en Vlaamse overheden
  2. Achtergestelde lening op 3 jaar van Participatiemaatschappij Vlaanderen
  3. Waarborg gigarant
  4. Handelshuur tussenkomst (Vlaams initiatief)
  5. Betalingsuitstel voor KlimOp- en Plus-leningen van LRM

“Deze ondersteuningssubsidie zal een gunstig effect hebben op de tewerkstelling in onze stad. In totaal wordt er een meerjarig krediet van 625.000 euro uitgetrokken om een kredietondersteuning van minstens 10.000.000 euro mogelijk te maken.”

Jo François, schepen van financiën

Bedrijven ontvangen over deze ondersteuningsmaatregel communicatie van de stad met meer informatie over de procedure. Deze dient ten laatste op 31 december 2021 ingediend te worden bij de stad Sint-Truiden. Het insturen van de akkoorden met de banken en de Participatiemaatschappij Vlaanderen of LRM zal tot een automatische ondersteuning leiden.