Truineer Nieuws melden?

Werken Houtmarkt einde fase 1

Aannemer Gemoco zit op schema en de rioleringswerkzaamheden op de Houtmarkt zijn afgerond. De wegeniswerkzaamheden zijn intussen gestart vanaf het kruispunt met de Schepen Dejonghstraat en worden verder afgewerkt richting Stenaertberg. Hier de verdere planning.

Eerst werden de boordstenen en greppels geplaatst, aansluitend wordt de klinkerverharding aangelegd. De laatste stap in deze fase is het afwerken van de rijweg tot de asfalt onderlaag en het betonnen kruispuntvlak. Dit wil zeggen dat het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat met de Houtmarkt opnieuw afgesloten wordt van 29 juni 2021 tot en met 31 juli 2021 (aanleg asfalt/beton + vier weken uitharding beton)

  • In de week van 29 juni 2021 zal eerst de asfaltlaag worden aangelegd vanaf het kruispunt met Stenaertberg en de Plankstraat/Clement Cartuyvelstraat. Dan wordt ook het betonvlak tussen de Hamelstraat en de Schepen Dejonghstraat aangelegd.
  • Aansluitend volgt de aanleg van de betonlaag vanaf het kruispuntvlak van de Schepen Dejonghstraat met de Houtmarkt tot aan de Hamelstraat, die op zijn beurt moet uitharden tot eind juli.
  • Na het bouwverlof, vanaf 2 augustus 2021, zal er gestart worden met fase 2 en dit vanaf Schepen Dejonghstraat 25 tot aan het kruispunt met de Ridderstraat.