Truineer Nieuws melden?

Protocol tegen druggebruik op school

De voorbije twee jaar werden er in onze stad telkens ruim 30 dossiers opgemaakt voor gebruik van drugs op school. Ter zake is er nu een scholenprotocol opgesteld tussen de Truiense secundaire schoolbesturen, het Parket, de stad Sint-Truiden en de lokale politie.

Drugscontroles op school
Met het Scholenprotocol worden er afspraken gemaakt tussen de Truiense secundaire schoolbesturen, het Parket, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.
De scholen verbinden zich ertoe de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken op de hoogte te brengen als leerlingen strafbare feiten plegen en als de veiligheid van leerlingen en/of personeelsleden in het gedrang komt.
– 2019-2020: 32 dossiers
– 2020-2021: 34 dossiers
In onderling overleg worden er in dit kader eveneens preventieve en gerichte acties op school gevoerd, denk bijvoorbeeld aan bromfiets- of drugscontroles op school of in de schoolomgeving.
Afgelopen maand werd door 2 scholen gevraagd om een drugscontrole uit te voeren. Van de ruim 100 gecontroleerd leerlingen testten 6 leerlingen positief op THC (Cannabis).