Truineer Nieuws melden?

Geen belasting inname openbaar domein voor evenementen

Het stadsbestuur wil organisatoren aanmoedigen om coronaveilige activiteiten in te richten en besliste om geen belasting te heffen op de inname van openbaar domein voor evenementen die plaatsvinden tot 31 oktober 2021.

Sint-Truiden staat bekend als een stad waar altijd iets te beleven valt. Door de coronacrisis konden er echter geen of weinig activiteiten of evenementen doorgaan. De stad wil haar gezellige imago waar altijd iets te doen is, opnieuw benadrukken. Daarom moedigt het stadsbestuur de organisatie van meerdere kleine coronaveilige activiteiten aan. Op die manier zullen mensen zich verspreiden over de stad en is de kans kleiner dat er grote bijeenkomsten ontstaan.

“Organisatoren die deze zomer een evenement willen inrichten worden vrijgesteld van het betalen van de belasting inname openbaar domein.  Zo kunnen ze een grotere evenementoppervlakte ter beschikking krijgen.  Door het wegvallen van die belasting is het financieel haalbaarder om een kleinschalig evenement op een coronaveilige manier te organiseren.”, aldus Jo François schepen van financiën.

“We hopen dat er opnieuw heel wat sterke sportieve en culturele initiatieven ontstaan. Zo zullen ongetwijfeld heel wat mensen supporteren voor onze Rode Duivels op het EK-voetbal, voor de deelnemers van de Olympische Spelen en dan zijn er nog de verschillende wielerwedstrijden die binnenkort plaatsvinden”, voegt schepen van sport en cultuur Jurgen Reniers toe.

“Samen kijken we uit naar een fijne zomer met beleving en voldoende aandacht voor de veiligheid van iedereen. Als stad willen we hier onze schouders onder zetten. Via het evenementenloket moeten alle organisatoren vooraf een aanvraag indienen voor het inrichten van een evenement. Om een overzicht te krijgen van alle activiteiten, werkt het stadsbestuur met een meldingsplicht en een vergunningsplicht”, vertelt Johan Mas schepen van evenementen.

Voor alle horecaondernemingen (horecazaken, kantines, jeugdhuizen…), geldt een meldingsplicht als de activiteit plaatsvindt op het eigen terras.

Voor organisatoren en horeca-uitbaters die een evenement willen opzetten, geldt een vergunnings-plicht. De aanvraag dient te gebeuren via team evenementen. Hierbij dient de initiatiefnemer een groen label van het CERM (www.covideventriskmodel.be) bij de aanvraag toe te voegen.

Melden of een vergunning aanvragen kan via www.sint-truiden.be/evenementen  of specifiek voor het ek-voetbal op www.sint-truiden.be/ek-terras. Wie een evenement wil opzetten kan bij team evenementen van de stad Sint-Truiden terecht voor advies op maat.