Truineer Nieuws melden?

Stad ondersteunt zomerscholen

Basisscholen De Zonnebloem, basisschool De Letterfant en basisschool Momentum- organiseren in samenwerking met de stad Sint-Truiden van 9 tot en met 20 augustus een zomerschool. Deze zomerscholen zullen helpen om leerachterstand weg te werken.

De coronaperiode was voor velen een moeilijke tijd, niet in het minst voor scholen en hun leerlingen. Voortdurend schakelen tussen voltijds en deeltijds afstandsonderwijs, klassen in quarantaine, afwezigheden, … Het risico op een leerachterstand is hierdoor verhoogd, zeker bij kwetsbare kinderen. In 2020 lanceerde de Vlaamse overheid het concept zomerscholen. Een initiatief waarbij alle kinderen en jongeren de kans krijgen om te leren en te spelen in de zomervakantie zodat ze vol zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet kunnen gaan. Het Vlaams ministerie van Onderwijs deed ook dit jaar opnieuw een oproep om gratis zomerscholen te organiseren. Het lokaal bestuur Sint-Truiden gaf graag gehoor aan deze oproep.

Samenwerking tussen het onderwijs en lokaal bestuur
“Als stadsbestuur willen we dit mooie initiatief steunen. We hebben dan ook een open vraag gesteld aan de Truiense scholen om een zomerschool te organiseren. Drie basisscholen -De Zonnebloem, De Letterfant en Momentum- stelden gingen op de vraag in. Het mooie aan de zomerschool is dat de leerlingen in de voormiddag les krijgen en in de namiddag kunnen genieten van ontspannende activiteiten! De ideale mix om de overgang te maken tussen de grote vakantie en de start van het nieuwe schooljaar. Zelf engageer ik me om ook een uur les te geven en de kinderen te motiveren tijdens deze laatste weken van de zomervakantie”, zegt schepen van onderwijs Hilde Vautmans.

“In totaal zijn er 150 plaatsen in onze zomerscholen voorzien. Dat zijn er 50 per vestiging. We zien dat de plaatsen vrij vlot ingevuld geraken. Dat toont aan dat er ook in onze stad nood is aan extra ondersteuning van leerlingen na een bijzonder schooljaar. Vooral leerlingen van het lager onderwijs hebben het moeilijk gehad om leerstof aan te leren via afstandsonderwijs. De leerlingen steken veel op door herhaling in de klas en het samen oefenen van woordjes, tafels, etc. Omdat die gezamenlijke studie meermaals is weggevallen, hebben sommige leerlingen leerachterstand. Via maatwerk in de zomerschool kan die leerachterstand bijgewerkt worden”, zegt schepen van onderwijs Hilde Vautmans.

“Vlaams ministers Ben Weyts en Bart Somers maken in het totaal 10 miljoen euro vrij om de leerachterstand door corona tot een minimum te herleiden. Ik ben blij dat ook Sint-Truiden geld krijgt om deze zomerscholen te organiseren. De Vlaamse subsidie bedraagt 45 euro per leerling per dag”, vertelt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch.

“Ook het stadsbestuur investeert op verschillende manieren in het project zomerscholen. Zo zet het tijdens de zomerschool personeel in en betaalt het de namiddagactiviteiten zoals zwembeurten voor de leerlingen. Daarnaast stelt het de atletiekpiste ter beschikking en voert ze mee promo voor de zomerscholen. We zijn alvast erg tevreden dat we samen met de scholen dit initiatief kunnen nemen en we zullen er alles aan doen om er een leerrijke én een fijne ervaring van te maken voor de kinderen. Wat ons betreft mogen de zomerscholen elk jaar plaatsvinden. We zijn de zomerlesgevers en scholen dan ook heel dankbaar voor deze inspanning. Investeren in onze kinderen is de beste investering!”, aldus nog schepen van onderwijs Hilde Vautmans.

Gratis, maar inschrijven verplicht

De zomerscholen gaan door van 9 augustus tot en met 20 augustus 2021 van 9u tot 16u. Ieder kind van 6 tot en met 12 jaar mag hier aan deelnemen. Deelname is gratis, maar men moet wel op voorhand inschrijven. Inschrijven kan via mail naar:

BS De Zonnebloem: carolien.vandenbosch@bswilderen.be
BS De Letterfant: germaine.plevoets@deletterfant.be
BS Momentum: kris.selis@momentumsinttruiden.be