Truineer Nieuws melden?

“Een wandeling in de wolken”

Vorige week hebben alle scholen van de stad uit handen van In Horto Cerasorum vzw het kinderboek  “EEN WANDELING IN DE WOLKEN” (2000 exemplaren) ontvangen. Het is een op en top Truiense  creatie waarin de klimaatopwarming op kindermaat wordt behandeld. Daaraan wordt verder een project gekoppeld.

Bijna 2000 kinderen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs mochten dit boek gratis ontvangen. “Een wandeling in de wolken” is het verhaal over een milieubewust meisje van twaalf. Haar dromen over een ijsbeer ijsbeer die verloren op een smaltende ijsschots zit, doen haar nadenken over de klimaatopwarming. Samen met haar broer van negen wil ze daar iets tegen ondernemen. Het boek is een 100% truiense creatie.

De auteur:  André Philippaerts werd geboren op 1 juni 1950. Hij studeerde Germaanse Filologie aan de K.U. Leuven en was leraar Nederlands en Engels aan hety Sint-Trudo-instituut en de KCST in Sint-Truiden. Al eer dan veertig jaar fungeert hij als huisschrijver, regisseur en acteur van het M-theater. Hij schreef voor Houtekop talrijke stukken, die over heel Vlaanderen werden opgevoerd.

De illustrator: Patrick (Lassie) Theunis is designer, tekenaar, Truienaar. Amuseert zich met potloden, kleurtjes, markers en photoshop. Hij illustreert de prentenboeken van dochter Aafke Theunis. Hij fascineert mee om alles fascinerend te maken.

Bezieler van het project: Bert Duchateau is de bezieler van het project. In het verleden kantoordirecteur bij BNP Paribasfortis, en vandaag werkzaam in het kantoor op de Grote Markt. Bewonderaar van moeder natuur . Hij is afgevaardigd bestuurder van de vzw.

Aan het boek wordt een project gekoppeld. Eerder is dat project uitgesteld wegens Corona. Drieëntactig klasjes of 2000 leerlingen zouden een bezoek brengen aan de klimaathappening van de vzw. Maar niet getreurd: uitstel is geen afstel. Momenteel wordt werk gemaakt van een volwaardig vervangprogramma.

Het oorspronkelijke project:

Waar?

Een van de laatste hoogstamboomgaarden van Sint-Truiden gelegen achter het station tussen de boomgaardenstraat en de fabriekstraat.

Wat – doel van de vzw?

In Horto Cerasorum wil kinderen respect en liefde voor de natuur bijbrengen en hen milieubewuster maken

Wanneer?

Tijdens de bloesems en kersenpluk zouden de lagere schoolkinderen van de 2de en 3de graad ontvangen worden. 83 groepen en bijna 2000 kinderen zouden deelnemen aan het project.

Hoe kleden we dit nu juist in?

Het bezoek bestaat uit drie onderdelen.

  1. Een gidsbeurt in de boomgaard over het fruit en fruitpluk
  2. Vervolgens wonen de kinderen een monoloog bij. “De Kersenboomdroom” is een ditactisch toneelstuk over de opwarming van de aarde; Auteur: André Philippaerts
  3. Als slot brengen de kinderen een bezoek aan onze mini-kinderboerderij. Uiteindelijk voorzien we nog een geleid speelmoment voor de leerlingen