Vaccinatieheisa Veerle Heeren: gebeurtenissen van de dag

De vroegtijdige vaccinatie van Veerle Heeren, enkele familieleden en medewerkers zet veel kwaad bloed en krijgt een staartje. Zoveel staat vast. Vandaag vielen in dit dossier vijf gebeurtenissen op. Het zullen niet de laatste zijn. Wij zetten ze kort op een rij.

Burgemeester Veerle Heeren biedt na stilzwijgen toch excuses aan bij de inwoners: ‘Ik ben ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan, maar ik zou dit niet opnieuw doen. Door mij te laten overtuigen heb ik een inschattingsfout gemaakt’, besluit Heeren.

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert via Belga: “Het is goed dat Heeren eindelijk duidelijkheid gecreëerd heeft over de vaccinatie. Het is ook heel belangrijk dat ze zich verontschuldigt voor de mensen van Sint-Truiden. Van politici mag je verwachten dat ze extra opletten, om zowel formeel als naar beeld geen voorsprong te nemen ten opzichte van de bevolking.”

Sociale media keihard, voor de één nog meer dan voor de ander: Op sociale media is Veerle Heeren kop van jut, ook al moet het onderzoek nog worden gevoerd. Maar ze heeft de perceptie natuurlijk tegen, zelfs bij een aantal doorwinterde partijleden. Wat niet wegneemt dat anderen het dan weer een overroepen zaak vinden. Vooruit en Vlaams Belang vragen haar ontslag. Maar opvallend is dat Ludwig Vandenhove, die op Radio 2 de houding van Heeren dinsdag  ‘onethisch’ noemde, de dans op sociale media niet ontspringt en geconfronteerd wordt met het feit dat hij destijds zeker ook geen onbesproken figuur was.

Vandenhove vraagt op Trudocs nogmaals ontslag van Heeren: Vandenhove laat op Trudocs een filmpje posten met interview (17.57 uur). Nogmaals vraagt hij het ontslag van Veerle Heeren. Het interview lokt niet alleen reacties uit anti-Heeren, maar ook anti-Vandenhove en anti-politiek. Hoe dan ook. De politiek is weer de grote verliezer.

Eerstelijnszorg dient strafklacht in tegen de klokkenluider(s). Het doorspelen van medische informatie aan derden zonder toestemming is een zware juridische overtreding. Vrijwilligers zijn net als verpleegkundigen en medici onderworpen aan artikel 458. Zij ondertekenden trouwens allemaal een document ‘discretieplicht’ waarin dit artikel duidelijk is opgenomen. Dat die code doorbroken is, ondermijnt de algemene werking van het centrum en zet mensen aan het twijfelen om zich vooralsnog te laten vaccineren. Niet vergeten dat alle gevoelige medische info, en niet alleen de vaccinatie zelf, daar kunnen worden ingekeken.

 

Hier nog een keer de integrale tekst van de burgemeester

Persmededeling

Gelet op de ontstane commotie omtrent mijn vaccinatie wens ik hierbij enige toelichting te verschaffen.

Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart. Op dat moment waren er dagelijks vrij grote hoeveelheden niet toegewezen vaccins doordat het oproepingssysteem niet helemaal op punt stond en een groep opgeroepen zorgverleners al eerder gevaccineerd waren in hun instelling. Ik verzeker u dat wij de vaccinatiestrategie van de overheid nauwgezet gevolgd hebben waarbij een aantal doelgroepen en prioritaire lijsten werden vastgelegd.

Meermaals heb ik geweigerd op de suggestie vanuit het vaccinatiecentrum, om in te gaan om mij te laten vaccineren, maar gelet op mijn dagelijkse aanwezigheid in het vaccinatiecentrum als burgemeester, ben ik uiteindelijk op deze suggestie ingegaan. Men heeft mij meegenomen in de vaccinatie van de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum.

Verder heb ik als burgemeester alle vragen die rechtstreeks of via collega’s binnen kwamen consequent doorgegeven aan het vaccinatiecentrum. Ik ben op geen enkel ogenblik voor iemand concreet tussen gekomen en ik werd ook niet verwittigd of en wanneer zij werden opgeroepen.

In ieder geval is het zo dat deze personen enkel werden gevaccineerd met overschotten. Zo zijn we erin geslaagd nooit 1 vaccin verloren te laten gaan.

Ik  ben ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan, maar ik zou dit niet opnieuw doen. Door mij te laten overtuigen heb ik een inschattingsfout gemaakt. Bovendien heb ik de foute perceptie niet voorzien die de voorbije dagen is ontstaan en ik wil mij hiervoor uitdrukkelijk verontschuldigen bij de inwoners van de regio Sint-Truiden.

Veerle Heeren

Eerder reageerden ook al de NVA- en Open VLD-meerderheidspartij, samen. 

Persbericht Open Vld en N-VA Sint-Truiden

Gezien de vragen die wij krijgen wensen wij gezamenlijk te reageren. De politieke meerderheidsfractie van N-VA en Open Vld Sint-Truiden zijn bezorgd omtrent de berichtgevingen vandaag over vaccinaties. Wij wachten het onderzoek af en onthouden ons voorlopig van alle verdere commentaar. Wij dringen er bij de Gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur op aan om snel duidelijkheid te verschaffen. Wij wensen de vele medewerkers en vrijwilligers in het vaccinatiecentrum uitdrukkelijk te bedanken voor hun onophoudelijke inspanningen.

Zij verdienen ons grootste respect en een sereen verloop van de verdere vaccinatiecampagne.