Truineer Nieuws melden?

Leerlingen Hasp-O Centrum bouwen nieuwe hokken voor kippen van Koen Vanmechelen

De leerlingen van Hasp-O bouwden een nieuw onderkomen voor de ‘abdijveld’kippen van kunstenaar Koen Vanmechelen en geven zo zijn kunstwerk een nieuw leven.

Sinds 2005 staat in Sint-Truiden, op de fundering van de in 1976 afgebrande abdijkerk een uniek levend kunstwerk. Koen Vanmechelen schonk de stad een installatie van zijn bekende Cosmopolitan Chicken Project, als dank voor zijn erkenning als ereburger. Dit artistiek kruisingsproject met verschillende kippensoorten, bracht de Truiense kunstenaar wereldwijd tot in de belangrijkste musea. Dankzij deze installatie, is het gerenommeerde project ook permanent vertegenwoordigd in zijn geboortestad. Het kunstwerk was aan vernieuwing toe en daarvoor zochten de stad en de kunstenaar samenwerking met een Truiense school.

“Het benoemen van ereburgers is een unieke gebeurtenis. Het zijn slechts enkelen die deze eer te beurt valt. Het is een moment van waakzaamheid, een signaal.  Uit respect en dank voor het ereburgerschap dat ik in 2005 ontving, bood ik mijn geliefde stad een kunstwerk aan. Geen bescheiden werk, maar een installatie van mijn belangrijkste projecten; het Cosmopolitan Chicken Project en Planetary Community Chicken (CCP/PCC). Een levend en permanent werk, een work in progress. Als locatie koos ik voor het kerkveld achter de uitgebrande abdijtoren.  Een plek die voor mij ongekende mysteries draagt. Een plaats die mij herinnering, kracht en ontroering geeft,” vertelt kunstenaar Koen Vanmechelen.

“Al meer dan 15 jaar waken Vanmechelens kippen over de stad en volgde de installatie de verdere ontwikkeling van het kruisingsproject. Het verblijf van de kippen zelf is ondertussen hoog toe aan een renovatie. Vanmechelen ontwierp dan ook een nieuwe installatie waarin de volière ingeruild wordt voor twee aparte kippenhokken. Het ontwerp is gebaseerd op een installatie die Vanmechelen in 2018 tijdens zijn impossante tentoonstelling ‘It’s About Time’ in het Serlachius Museum in Finland voorstelde,” legt schepen van Cultuur Jurgen Reniers uit.

De kippen hebben op deze manier een schuilplaats, maar kunnen verder vrij op het kerkveld rondlopen. Ook nieuw is de neon installatie op de muur van de kerkruïne; “The Global only exists by the generosity of the loca”. Een quote van Vanmechelen waarmee hij het belang van het lokale onderstreept. Zonder de generositeit van het eerste moment, van het lokale, had het globale geen bestaansrecht. En zonder de roep van het globale loopt het lokale risico om uit te doven.

“Ook voor het bouwen van deze installatie gingen we op zoek naar een lokale partner. De nieuwe kippenhokken werden gemaakt door leerlingen van de houtafdeling van HASP-O Centrum Gildestraat. We hopen dat alles klaar is tegen half juni, zodat de kippen nog voor de grote vakantie hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken. Kunst en erfgoed gaan hand in hand. Het is daarom belangrijk dat we blijven investeren in kwalitatieve kunst op belangrijke locaties in onze stad,” voegt schepen van financiën Jo François toe.

Leerkrachten Jo Neubauer en Geert Borremans zijn alvast opgetogen: “De Leerlingen zijn zeer enthousiast om aan dit kunstproject mee te werken. Zo enthousiast zelfs dat ze ook tijdens de pauzes in de school blijven doorwerken.”

“De abdijsite is één van onze historische parels en de bakermat van onze stad. De uitstraling van deze site is voor ons dan ook heel belangrijk. We willen daarnaast ook meer mensen van deze site laten genieten. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is alvast enthousiast met deze investering. We zijn zelf zeer opgetogen dat de toekomst van dit werk door deze mooie samenwerking verzekerd is”, besluit waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch