Truineer Nieuws melden?

Zo kan een triootje ook

Een triootje in het water en onder een blakende zon… van social distancy hebben deze bruine kikkers blijkbaar nooit gehoord. Maakt in deze ook niet uit, als ze het maar naar hun zin hebben. En daar ziet het afgaande op deze foto van Tony Tachelet naar uit.

© Tony Tachelet

Bruine kikkers stellen weinig eisen aan hun leefomgeving. Je vindt ze vrijwel overal op plaatsen met dichte begroeiing (bossen, parken en tuinen, akkers en weilanden, ruigtes). Kleinschalige landschappen met een vochtige bodem geniet de voorkeur. Voortplanting vindt plaats in vijvers, weide- en bospoelen, sloten en greppels, karrensporen, ondergelopen graslanden en (kustmatige) tuinvijvers. Eiklompen worden vooral afgezet in de ondiepe zones, op plaatsen waar het water vlug opwarmt.

(Bron: natuurpunt)