Truineer Nieuws melden?

Vooruit wil publieke openlucht fitness

Vooruit Sint-Truiden dringt bij monde van gemeenteraadslid Eddy El Herbouti aan op de bouw van een openlucht fitness.  Hij agendeert dit ter stemming op de eerstvolgende gemeenteraad. Als mogelijke locatie worden domein ‘t Speelhof, de veemarkt, het pleintje aan Guvelingen, de groene ruimte aan ’t Kazelhof, en aan de burcht in Brustem naar voor geschoven. Maar alle suggesties blijven welkom. De praktische realisatie, hoe en wat, moet nog bekeken worden.

Eddy El Herbouti: “Fitness kan een sociale functie hebben, onder andere voor jongeren, die hun energie op een positieve en gezonde manier kwijt kunnen op publieke fitness-toestellen. Maar zulk een project is eveneens belangrijk voor personen, die het zich financieel niet kunnen veroorloven om te betalen in de privé -sector.  Bovendien kan zulk project juist mee de private sector mee op de kaart zetten en als het ware als een toeleiding zorgen. Bijvoorbeeld waarom er geen bord aanbrengen met alle private firma’s in Sint-Truiden, die op de ene of andere gezonde manier iets met fitness te maken hebben?  En vooral: elke sportende Truienaar erbij is een gezondere Truienaar erbij. ”