Truineer Nieuws melden?

Stad moet gratis binnenbrengen van grofvuil verplicht stopzetten

De actie waarbij Truienaren tot en met 17 april gratis hun grofvuil kunnen binnenbrengen op het containerpark van Sint-Truiden wordt onmiddellijk stopgezet. Die verplichting komt van OVAM. Daar zijn ze van oordeel dat dergelijke actie indruist tegen het duurzaam afvalbeleid.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft ons bij brief verplicht om onmiddellijk met de gratis grofvuilactie te stoppen omdat deze actie indruist tegen de principes van het duurzaam afvalbeleid van de Vlaamse overheid. Dat beleid is erop gericht om materialen maximaal in de kringloop te houden door preventie, hergebruik, selectieve inzameling en recyclage.
We willen als stadsbestuur maximaal bijdragen aan een duurzaam afvalbeleid. Enkele jaren geleden hebben we daarom al beslist om de lenteschoonmaak te vervangen door het tijdelijk gratis inleveren van grofvuil op het containerpark. OVAM verplicht ons nu om ook de gratis inzamelactie van grofvuil op het containerpark onmiddellijk stop te zetten. Het gratis inzamelen van grofvuil via de huis-en-huis ophaling (lenteschoonmaak) of via het containerpark is door de Vlaamse regelgeving verboden.
In de toekomst zullen we Truienaren maximaal blijven informeren met tips om afval te vermijden en minder afval te produceren. Je kan nog steeds met je grofvuil terecht op het containerpark tegen betaling zoals voorheen. De medewerkers van het containerpark staan je graag bij met advies om je afval op een correcte manier te sorteren, te recycleren en te verwerken.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft ons bij brief verplicht om onmiddellijk met de gratis grofvuilactie te stoppen omdat deze actie indruist tegen de principes van het duurzaam afvalbeleid van de Vlaamse overheid. Dat beleid is erop gericht om materialen maximaal in de kringloop te houden door preventie, hergebruik, selectieve inzameling en recyclage.
We willen als stadsbestuur maximaal bijdragen aan een duurzaam afvalbeleid. Enkele jaren geleden hebben we daarom al beslist om de lenteschoonmaak te vervangen door het tijdelijk gratis inleveren van grofvuil op het containerpark. OVAM verplicht ons nu om ook de gratis inzamelactie van grofvuil op het containerpark onmiddellijk stop te zetten. Het gratis inzamelen van grofvuil via de huis-en-huis ophaling (lenteschoonmaak) of via het containerpark is door de Vlaamse regelgeving verboden.
In de toekomst zullen we Truienaren maximaal blijven informeren met tips om afval te vermijden en minder afval te produceren. Je kan nog steeds met je grofvuil terecht op het containerpark tegen betaling zoals voorheen. De medewerkers van het containerpark staan je graag bij met advies om je afval op een correcte manier te sorteren, te recycleren en te verwerken.