Truineer Nieuws melden?

Sociale huurders met eigendommen in het vizier

De Truiense sociale woonactoren zullen voortaan op een actieve manier fraudeonderzoeken opstarten, bijvoorbeeld als er een vermoeden bestaat van eigendommen, ook in het buitenland. Alle huurders zullen trouwens een brief krijgen waarin deze nieuwe ‘stap’ wordt uitgelegd en waarin wordt gevraagd om eventuele eigendommen vooralsnog spontaan te melden.

© nst

Sociale woningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft.  Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten. De controle op  binnenlands onroerend goed wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij eenvoudig  gecontroleerd via de kruispuntbank sociale zekerheid. Voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo  eenvoudig.  

Op vraag van schepen van Sociaal Wonen Jelle Engelbosch (N-VA) zullen de sociale woonactoren in  Sint-Truiden voortaan actief fraudeonderzoeken opstarten in samenwerking met gespecialiseerde  onderzoeksbureaus. Minister Diependaele (N-VA) stelt hiervoor een raamovereenkomst ter  beschikking en voorziet financiële ondersteuning.  

Jelle Engelbosch: “Voortaan zullen huurders, waarvan het vermoeden bestaat dat ze eigendom  hebben in het buitenland, systematisch aan een onderzoek worden onderworpen. Het is  onaanvaardbaar dat iemand die zelf een eigendom heeft, een sociale woning zou bezetten.  Bovendien zullen we desgevallend de (vaak jarenlange) onrechtmatige huurkorting integraal  terugvorderen.”  

Op het directiecomité van de sociale huisvestingsmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden werd beslist  om alle huurders ook schriftelijk op de hoogte te stellen van deze onderzoeksmogelijkheid en  gevraagd zich desgevallend alvast spontaan te melden. Ook het sociaal verhuurkantoor Land van  Loon engageert zich onderzoeken te starten wanneer er signalen opduiken dat een huurder een  eigendom zou bezitten.  

“Een sociale woning moet gaan naar diegenen die er effectief recht op hebben. Daarom gaan ook de  onderzoeken naar fiscale misbruiken en sociale fraude onverminderd voort.” besluit Engelbosch.