Truineer Nieuws melden?

Zweitse Ballekes of Frikadèllekes

Nog een recept van oos, De Snaat en Johan van Ondezieë. Maak ze zelf en vermijd zo een rit naar die grote meubelzaak in Hasselt. En bovendien, deze zijn beter: Zweitse Frikadèlle(kes)

Zweitse Frikadèlle(kes)  (+/- 20)

Beeter as déé vàn da groeët muibelmagezèèn)

 

Wa ùb’ich noeëdig

 

 • 500 gràmme àllef-en àllef gekàpt
 • 80 ml koukzoon
 • 1 ei
 • 1 groeëte petàt
 • 75 gràmme paneirblóem
 • 2 sopleipers blóem
 • 1 sopleiper Eingelse Saas
 • 2 teileiperkes schèrrepe mòstert
 • 1/2 blùkske vlieësbóeljong
 • 1/2 dzjaan
 • 1/2 teileiperke pimèntpóejer of nuitemeschoot
 • 1/2 teileiper loeëkpóejer, (a dzje da nè ét ewa vòsse loeëk vòlleges góesting)
 • Vòsse pieëtersil
 • P&Z (peeper & zààt)
 • Ver wee da gèèn ei ewa vòsse-n dille

Wèè moak ich da

 • Kouk de petàt èn mokt púrei (stoemp) tevàn.
 • Snèèt den dzjaan èn de pieëtersil ieël fèèn.
 • Doet de púrei, et gekàpt, de pieëtersil, den dzjaan, et eike, de paneirblóem, de loeëkpóejer, pimèntpóejer of nuitemeschoot èn ene fèrreme snóef zààt èn peeper in en koemp èn mokt schoeën ròn frikadèlle tevàn.

Vàn dee klàts mok dzje apuiprè 20 frikadèlle

Lèg se ieëst op ene-n taluur èn zit se 20 menúte in de frigou ver da se iet vàster vàn struktúr wèède.

 

Oppenief ene góeje klòt bouter in de pàn, de frikadèlle d’rin èn bak se op en àllef oeëg vúr rònzemedum schoeën braan, èn reigelmootig umdrèèn.

Olt de braan frikadèlle aat de pàn èn zit se on de kàànt.

Naa wirremàl ene klòt bouter in de pàn + 2 dikke leipers blóem èn op e leig vurke dour de gesmòlte bouter rúre

200 ml wèrrem wóter èn en àllef blùkske verbrùkkelde rundsbóeljong tebèè èn dàn nog 80 ml koukzoon, 1 eetleiper Eingelse Saas èn 2 of 3 teileipers schèrrepe mòstert, èn nog ene góeje sopleiper dzjelèè vàn Èrèlle of doenkel Bróembeire.

Naa de frikadèlle be de saas doen, ewa loote indikke en op e klei vurke wèrrem ààn.

Gerieët !