Truineer Nieuws melden?

Werken aan de Hazelaarweg in Velm

De dienst Wegenis start op woensdag 24 maart 2021 met de werkzaamheden om de beschadigde afwateringselementen ter hoogte van het kruispunt in de Hazelaarweg te herstellen. Hier een korte toelichting.

πŸ‘‰Β De betonnen vergaarbakken en de metalen dwarsroosters worden vervangen.

πŸ‘‰Β De werkzone situeert zich aan de kant van de Halingenstraat/Sint-Martinusstraat. Gedurende 2 weken wordt de Hazelaarweg afgesloten voor alle verkeer. De voorziene einddatum is 2 april 2021.

πŸ‘‰Β Er is een omleiding via de Halingenstraat voorzien. Landbouwgebruik (het bereiken van akkers, etc.) gelegen langs de Hazelaarweg is enkel mogelijk via de Naamsesteenweg – N80.