Truineer Nieuws melden?

Vrouw&Maatschappij breekt met acties lans voor meer mannen in de zorg

Vrouw & Maatschappij Sint-Truiden pakte in het kader van de Cravattendag vandaag uit met enkele hartverwermande acties omdat er in onze ziekenhuizen en zorginstellingen in verhouding te weinig mannen actief zijn, zo blijkt. Nationaal worden intussen een aantal beleidsmaatregelen voorgesteld. Voorzitter Eveline Kevers legt uit.

Eveline Kevers: “Er zijn te weinig mannen actief als verpleeg- of  zorgkundige in onze ziekenhuizen en zorginstellingen. De cijfers maken duidelijk dat de situatie op dat vlak precair is. Vrouw & Maatschappij (V&M) zet enkele vaststellingen op een rij en koppelt daar een voorstel tot het nemen van een aantal beleidsmaatregelen en acties aan. De Cravattendag staat net in het teken van de pariteit tussen man en vrouw. Er zijn vandaag ook enkele acties geweest.”

 

De cijfers voor Vlaanderen

Deze cijfers voor Vlaanderen spreken voor zich. We zetten ze even op een rijtje:

– 14% van de verpleegkundigen zijn man, amper 7% van de zorgkundigen zijn man. 

– In het academiejaar 2020-2021 zijn 16,2% van de studenten van de professionele bachelor verpleegkunde mannen. In het academiejaar 2010-2011 was dat nog 19%. 

– In de HBO5-opleiding verpleegkunde zitten 13 % mannelijke studenten (2019-2020). 

– In de zorgrichtingen van het BSO waren in 2019 11% van de afgestudeerden jongens. 

 

Beleidsmaatregelen 

  1. Met meer waardering, betere verloning en loopbaanperspectieven de zorgsector aantrekkelijker maken.. Maak eindelijk ook werk van de betaalde stage in het laatste jaar verpleegkunde, zoals afgesproken in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024.  De financiële kost van de stage mag nooit een drempel zijn om de opleiding aan te vatten. 

 

  1. Geef de zorg een stem. Promoot de zorgrichtingen in het onderwijs, naar analogie met het STEM-actieplan. Benadruk de grote variatie aan gevraagde competenties en stimuleer jongens actief om voor een zorgrichting en -beroep te durven kiezen.  

 

  1. Trek CLB’s en VDAB mee in het bad. CLB’s en VDAB moeten meer gendersensitief werken en aandacht schenken aan bestaande vooroordelen over studie- en loopbaanmogelijkheden.  

 

  1. Tackel de stereotypes. Laten we de vastgeroeste genderstereotypen rond mannen in de zorg aanpakken. Dat kan door rolmodellen in de kijker te zetten, infobrochures te verspreiden met getuigenissen van zowel mannelijke en vrouwelijke studenten en positieve berichtgeving over het stijgend aantal mannen in de zorgsector. Taal is in dat opzicht ook heel belangrijk. Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Laten we dus allemaal de genderneutrale benoeming ‘verpleegkundige’ gebruiken in plaats van verpleegster en verpleger.  

 

Truiense lokale acties

  1. Vandaag: Het in de bloemetjes zetten van de mannelijke verpleegkundigen in het Sint-Trudo Ziekenhuis. 

 

  1. Vandaag: Een kleine traktatie aan de balie van onze woonzorgcentra

 

  1. Lancering van een filmpje met thuisverpleger Hamid Sultanbiev, die in zijn vrije tijd  ook aan boksen doet met dezelfde #echtemannenwetenwaarom.

 

  1. Een oproep een e-card te sturen naar  naar iedere mannelijke zorgmedewerker in de familie-, vrienden- en kennissenkring

#echtemannenwetenwaarom