Truineer Nieuws melden?

Veiligere schoolroutes met Route2School

Telkens opnieuw geparkeerde wagens op het voetpad langs je wandelroute naar school? Geen zebrapad op een plek waar je kinderen de straat moeten oversteken, een voetpad dat plots ophoudt? Knelpunten die je tegenkomt op de route van en naar school in Sint-Truiden, kunnen vanaf 15 maart worden doorgegeven via de website of de app van Route2School.

Op 22 februari 2021 keurde de Truiense gemeenteraad het fietsbeleidsplan goed. Hiermee wil het stadsbestuur meer mensen vaker en veiliger op de fiets. In dit plan wordt bijzondere aandacht gegeven aan het inrichten van verkeersveilige schoolomgevingen en -routes. Eén van de acties die het stadsbestuur hiervoor onderneemt is de deelname aan het project Route2School, samen met de scholen in Sint-Truiden.

 

“Via het project Route2School wil het stadsbestuur een grondige analyse maken van de verkeersveiligheid op de schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de Truiense leerlingen. Met de mobiele – of online applicatie van Route2School kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten, jeugdverenigingen,… van 15 maart tot en met 30 april 2021 mobiliteitsknelpunten op schoolroutes melden. Het resultaat wordt een digitale schoolroutekaart en acties om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren,” zegt  burgemeester Veerle Heeren.

“In Sint-Truiden gaan dagelijks ongeveer 8340 leerlingen naar school. De veiligheid van deze kinderen en  jongeren is voor ons een absolute prioriteit. Dankzij het project van Route2School beschikken we na de dataverzameling over een digitale schoolroutekaart waarop kinderen en ouders de meest aanbevolen route naar school kunnen ontdekken. We roepen ouders, leerlingen, jeugdverenigingen, leerkrachten, enzoverder op om zich mee in te zetten om mee te werken aan dit project. Als we samen alle knelpunten goed in kaart brengen, kunnen we gericht effectieve acties ondernemen,” licht schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans toe.

In een volgende stap zullen we de mobiliteitsknelpunten, in overleg met onze mobiliteitsdienst,  die op de kaart worden aangegeven in detail bekijken en haalbare actieplannen opstellen om deze knelpunten weg te werken. Op die manier kunnen we nog meer gerichte ingrepen doen voor de veiligheid van onze leerlingen, zodat ze zich in de allerbeste omstandigheden met de fiets of te voet van en naar de schoolpoort kunnen verplaatsen.

Surf naar www.route2school.be of scan de QR code om je alvast te registeren en help ons van 15 maart tot 30 april 2021 zoveel mogelijk onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen.