Truineer Nieuws melden?

Vandaag internationale Vrouwendag

Vandaag is het 8 maart en dus Internationale Vrouwendag. Er zijn vrouwen die vandaag het verschil maken, er zijn ook vrouwen die vandaag niet de kansen krijgen om dat verschil te maken en zelfs gediscrimineerd worden. Laat ons samen voor hen opkomen.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Die dag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Vandaag moeten vrouwen nog steeds te zeer vechten voor hun rechten. Nog te vaak worden ze gediscrimineerd, onder meer op de werkvloer, ook in ons land.