Truineer Nieuws melden?

Tien fietsen voor Buso Hasp-O Zuid

In het kader van het project “Iedereen fietst!” heeft Buso Hasp-O Zuid dankzij een subsidie van Cera tien nieuwe fietsen gekregen, aangekocht bij een sociaal tewerkstellingsproject in Leuven. Het project wil  leerlingen leren fietsen om uiteindelijk hun zelfredzaamheid te bevorderen (gaan werken, sociale contacten onderhouden, milieubewuste verplaatsingen maken)