Truineer Nieuws melden?

Thomas Tersago van Hasp-O Zepperen mag naar Wiskunde-Olympiade

Tomas Tersago van Hasp-o Zepperen mag na uitgebreide proeven met 71 andere wiskundeknobbels naar de Wiskunde-Olympiade. Die vindt op 21 april plaats in de lokalen van de KUL of de VUB. Daar zal gestreden worden voor een duur plaatsje in de internationale Olympiade.

Bericht van Hasp-o Zepperen Wiskunde leerkracht mevrouw Steegen van Hasp-O Zepperen, brengt trots groot nieuws.

Thomas Tersago is één van de 72 Vlaamse finalisten van de Wiskunde-Olympiade en behaalde een score van 108 (cesuur 99) , wat hoog is.

De Wiskunde-Olympiade is een gerenommeerde wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. De wedstrijd tracht de wiskundebeleving bij jongeren te stimuleren. De organisatie gebeurt door VWO vzw, waarvan de meeste leden professoren zijn aan de wiskundige vakgroepen van de Vlaamse universiteiten.

Thomas heeft alvast 2 rondes moeten doorlopen, de eerste ronde, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, en werd georganiseerd op school onder toezicht van mevrouw Steegen. Nadien de tweede ronde, waaraan de besten uit de eerste ronde, per provincie, mochten deelnemen. Hier kregen de deelnemers slechts twee uur de tijd om weer dertig vragen op te lossen. 

Er wacht Thomas nog een pittige opdracht in de nationale finaleronde op woensdag 21 april in de gebouwen van KULeuven of VUB. Daar krijgen ze vier open vragen, die ze op drie uur moeten oplossen.

Op basis van de resultaten uit de verschillende rondes worden drie Vlaamse leerlingen afgevaardigd die samen met drie Franstalige landgenoten België vertegenwoordigen op de IMO. De International Mathematical Olympiad (IMO) oftewel de meest prestigieuze internationale wiskundewedstrijd.

Wij duimen alvast voor Thomas!