Truineer Nieuws melden?

Stad organiseert noodopvang voor kinderen

De Paaspauze ingevolge corona heeft zo zijn gevolgen voor iedereen, zeker ook voor pakweg werkende ouders met kleine kinderen. De stad Sint-Truiden voorziet noodopvang gedurende deze hele periode.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken heeft het overlegcomité strenge maatregelen genomen die een impact hebben op heel wat gezinnen. Zij worden gevraagd om de komende weken zelf voor hun kinderen te zorgen. Dit tot 19 april want dan zouden de scholen heropenen. Ouders die zelf onmogelijk voor hun kinderen kunnen zorgen, mogen een beroep doen op de noodopvang.

“Onze medewerkers van de buitenschoolse opvang staan klaar om die ouders verder te helpen die met de handen in het haar zitten. Toch benadrukken we dat het gaat om noodopvang waarbij we voorrang moeten geven aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële sectoren. We roepen ouders dan ook op solidair te zijn en hun kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen als ze kunnen”, aldus schepen van kinderopvang Hilde Vautmans.

Van 29 maart tot en met 2 april

Van 29 maart tot en met 2 april organiseren het lokaal bestuur en de onderwijsnetten van Sint-Truiden samen de noodopvang voor alle basisschoolkinderen die niet thuis of via het thuisnetwerk opgevangen kunnen worden. Alle ouders met kinderen in het basisonderwijs ontvangen vandaag nog alle informatie hierover via de schoolplatformen Smartschool of Gimme.

Van 6 april tot en met 16 april

Tijdens de paasvakantie van 6 april tot en met 16 april zal er noodopvang in bubbels van tien kinderen georganiseerd worden. Een hele week kunnen uitsluitend dezelfde tien kinderen in de noodopvang terecht. Dat betekent dat het aantal opvangplaatsen beperkt is voor kinderen van:

  • ouders die incruciale beroepen en essentiële dienstenwerken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector…
    • ouders van wie de sociale, familiale gezinstoestand extra ondersteuning vraagt.

    Ouders die in aanmerking komen voor de noodopvang in de paasvakantie dienen voor maandag 29 maart 2021 een mail te sturen naar info.kinderopvang@sint-truiden.be .

“Deze ongewone tijden vragen van ons allen een bijzondere flexibiliteit. We geloven erin dat we samen deze crisis doorkomenIk wil beide onderwijsnetten bedanken om samen met onze buitenschoolse kinderopvang te werken aan een oplossing. Samen werken werkt !

De paasvakantie met het gezin doorbrengen is ook een kans om mooie momenten vast te leggen en samen leuke dingen te beleven: wandelen, fietsen, ravotten in de fruitvallei of samen genieten van de bloesempracht,” vertelt burgemeester Veerle Heeren.