Truineer Nieuws melden?

Sint-Trudo Ziekenhuis opent uniek hoofd-halscentrum

Vanaf januari dit jaar kunnen patiënten in Sint-Trudo terecht in een spiksplinternieuw hoofd-halscentrum, waar zij zowel beroep kunnen doen op neus-keel-oor-artsen, alsook mond-, kaak- en aangezichtschirurgen.

Dr. Martine Vanlommel, NKO-arts bij Sint-Trudo verduidelijkt: “Als patiënt met een aandoening in het hoofd-halsgebied is het niet altijd evident om direct te weten bij wie je best terecht kan. Onze twee disciplines hebben heel wat raakvlakken en overlappen mekaar zelfs. Door nu hier als één team op één en dezelfde locatie te werken kunnen we mensen dus veel makkelijker verder met een multidisciplinaire aanpak voor alle mogelijke aandoeningen in de hoofd- en halsstreek. Dit is een groot voordeel voor bijvoorbeeld mensen met een goed- of kwaadaardig gezwel, waarbij achteraf ook vaak reconstructie nodig is, maar ook bijvoorbeeld mensen die behandeld worden voor slaapapneu en chirurgische behandelingen nodig hebben. Zij zullen in hun behandelingen afwisselend te maken krijgen met onze beide disciplines. Dat kan nu op één plek, met één team met verpleegkundige, logopedische en audiologische ondersteuning en niet in het minst, één secretariaat dat alle agenda’s hier beheert.”

Dr. Koenraad Grisar, MKA-chirurg bij Sint-Trudo vult verder aan: “Binnen ons centrum is er ook een nauwe samenwerking met de dienst radiologie, waardoor de nodige beeldvorming ter plekke kan gebeuren. Daarnaast bieden we in het hoofd-halscentrum schildklier-raadpleging in samenwerking met de dienst endocrinologie, omdat daar ook heel wat overlap is. We merken na twee maanden van opstart dat we patiënten veel sneller en accurater kunnen helpen. Door het zeer laagdrempelig onderling overleg van de artsen binnen het hoofd-halscentrum bekijken we het ene probleem van de patiënt vanuit verschillende medische perspectieven. Het levert enorme voordelen op voor de patiënt, voor wie een team met zeer brede expertise klaar staat om het probleem op te lossen en dat binnen één geïntegreerd zorgtraject. Dit is een uniek gegeven voor Vlaanderen. Er is bovendien geïnvesteerd in het gebruik van moderne technieken zoals 3D planning en printen.”

Patient delight

“Voor het ziekenhuis is dit nieuwe centrum tegelijkertijd een pilootproject rond patient delight, de projectnaam waarbij het ziekenhuis verregaand inzet op patiënttevredenheid.”, aldus dr. Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo. “De patiënt staat centraal in de zorg, waarbij we inspelen op de beleving voor, tijdens en na de behandeling/onderzoeken. De bedoeling is om die bevindingen die een positieve impact blijken te hebben op de beleving en tevredenheid van de patiënt verder uit te rollen in het hele ziekenhuis.”