Truineer Nieuws melden?

Nieuw subsidiereglement voor kwalitatieve evenementen

De stad Sint-Truiden wil verder investeren in een kwalitatief evenementenbeleid. Organisatoren van evenementen kunnen voortaan rekenen op financiële ondersteuning wanneer ze inzetten op kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, samenwerking en toegankelijkheid. De stad werkte hiervoor een subsidiereglement uit dat intussen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Na verschillende overlegrondes met actoren en organisatoren die actief zijn in de evenementensector van Sint-Truiden, stippelde de stad Sint-Truiden de voorbije jaren een routeplan uit naar een kwalitatief, innovatief en veilig evenementenbeleid. Dat resulteerde onder meer in een nieuw politiereglement rond fuiven en evenementen en een evenementendatabank, waarbij organisatoren de goedkeuring voor een evenement volledig digitaal kunnen indienen en opvolgen.

Een ruggensteuntje

Daarom wordt er nu een nieuwe stap genomen in het evenementenbeleid. De stad ondersteunde in het verleden diverse evenementen logistiek en communicatief, maar ook financieel. Deze financiële ondersteuning gebeurde nominatief conform de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van subsidies. Het stadsbestuur had hierbij weinig inspraak over het inhoudelijk programma, het vernieuwend karakter, het wel of niet aansluiten van deze evenementen met het DNA van onze stad, het gewenst imago en de kwaliteit. Een nieuw subsidiereglement moet ervoor zorgen dat al deze aspecten wel aan bod komen bij de toekenning van een subsidie.

“Met dit subsidiereglement willen we erkende verenigingen en particuliere organisatoren ondersteunen die inzetten op kwalitatieve evenementen die het gewenst imago van de authentieke en historische stad Sint-Truiden als hoofdstad van Haspengouw versterken; de samenwerking tussen organisatoren en verenigingen bevorderen; inzetten op verschillende doelgroepen en integrale toegankelijkheid; actief werken rond duurzaamheid, authenticiteit, veiligheid en innovatie.

Objectieve beoordelingscriteria

Het nieuw subsidiereglement werkt via een systeem waarbij wij op basis van de beoordelingscriteria een lijst opstellen. Het bedrag van de subsidie wordt vervolgens bepaald in functie van de mate waarin evenement tegemoet komt aan de basisvoorwaarden en de beoordelingscriteria, het beschikbaar budget binnen het financieel meerjarenplan en de totale begroting van het project”, legt schepen van Evenementenbeleid Johan Mas uit.

“Het reglement hanteert diverse indieningsdata, zodat organisatoren vlot en flexibel een subsidieaanvraag kunnen indienen. Door de coronacrisis kan het college van burgemeester en schepenen bovendien afwijken van de initiële indieningsdata, zodat aanvragers toch de kans krijgen om ook dit jaar een dossier in te dienen. Het reglement is een tool om organisaties te ondersteunen die Sint-Truiden als hoofdstad van Haspengouw willen profileren. Als authentieke en historische stad – midden in het groen – willen wij werken aan de levenskwaliteit van (nieuwe) inwoners toeristen, bezoekers en bedrijven”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Het subsidiereglement is terug te vinden op  www.sint-truiden.be/impulssubsidies-voor-evenementen Organisatoren en verenigingen ontvangen de komende weken meer informatie over het reglement en de indieningsprocedure.