Truineer Nieuws melden?

Mèèn ontslag

’t Is weer van dat. Een hardere lockdown. Ik ben het beu. Met ministers die niks geleerd hebben uit het recente verleden en dus zelf een leerachterstand hebben opgelopen, trek ik mijn conclusie. Ik neem ontslag als volwassene en keer terug naar de onbezorgde kindertijd. Tien redenen waarom.

 

Tieën reide Verwa …

 • Ich wier wil deinke da M&M’s beeter zén dàn gèlt, omda dzje et kóent eete.
  • Ik weer wil denken dat er alleen een leven vol kleuren is en niet dat leven met de duisternis van Corona
 • Ich wier wil deinke da Quick, Burger King èn McDonald’s vier stèère rèstoroãns zén.
  • Ik dan mezelf geen vragen hoef te stellen over de eerlijkheid en de goedheid van mensen
 • Ich dàn mèèn wòòde nè móet wikke-n èn wòòge ma gewoeën ieërlek, rèchtaat kàn zén teige-n iederieën.
  • Ik me dan niet hoef te ergeren over politici die hier opkomen voor gelijke rechten van holebies maar terwijl wel aan tafel zitten met landen als Polen en Hongarije om die te sussen.
 • Ich mich dàn nè móet àfvrooge verwa fee ginne vaksèê wille-n aat Ruslàànt ma wol stón te spreinge ver òòs peere wier no Poetinlàànt op oan te kóene breinge.
  • Ik dan word beoordeeld op mijn persoontje in plaats van op mijn rendement
 • Ich dàn be mèèn trèènkes kàn speile zònder te móete deinke da de minse allieën mar on de vinsters mouge zitte.
 • Ik dan kan denken dat het leven alleen maar rozengeur en maneschijn is en je onderweg niemand kan verliezen.

 

Zèè-dzje doobèè nè takkórt ? Gieë probleim. Da’s naa’ns e tieëkel da dzje ene groeëte mins zèèt. Vuil sjoãns!