Truineer Nieuws melden?

Gemeenteraad keurt zorgparkeren goed

Om het dokters, thuisverplegers en andere zorgverstrekkers gemakkelijker te maken om een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt te vinden, voert de stad Sint-Truiden het systeem van zorgparkeren in. De gemeenteraad heeft dat maandagavond goedgekeurd.

Om het dokters, thuisverplegers en andere zorgverstrekkers gemakkelijker te maken om een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt te vinden, voert de stad Sint-Truiden het systeem van zorgparkeren in.

Via het systeem van zorgparkeren kunnen zorgverstrekkers tussen 8u en 20u gebruik maken zones op het openbaar domein of een gedeelte van een privédomein, zoals een oprit of ruimte voor een garagepoort als parkeerplaats. Zorgverstrekkers die op dat moment bezig zijn met hun thuisbezoeken, kunnen zo nog makkelijker parkeren dicht bij hun patiënten. Dit levert hen per patiënt wel 5 tot 10 minuten tijdswinst op en ze krijgen de nodige tijd om hun patiënten goed te verzorgen.

Ruimte ter beschikking stellen

Burgers die zelf ruimte ter beschikking wensen te stellen als parkeerplaats kunnen zich binnenkort registreren op de website van de stad Sint-Truiden. Tijdens huisbezoeken kunnen zorgverstrekkers hier gedurende de ganse week gratis parkeren op de tijdstippen die de bewoner zelf aangeeft. Na de registratie op de website ontvangt hij een sticker die hij bijvoorbeeld op zijn brievenbus of  garagepoort moet kleven. Zo kunnen zorgverstrekkers die houder zijn van een zorgparking-kaart gebruik maken van deze inrit of parkeren voor de poort van deze burger die zijn ingang ter beschikking stelt voor zorgverstrekkers.

Zorgparkeerkaart

Om gebruik te kunnen maken van deze ‘zorgparkings’ moeten zorgverleners een zorgparkeerkaart aanvragen bij de Parkeerwinkel. Deze kaart is gratis en één jaar geldig. Enkel zorgverleners die beschikken over een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap komen in aanmerking. Bij het parkeren wordt de  zorgparkingkaart zichtbaar voorgelegd achter de voorruit van de wagen samen met de blauwe parkeerschijf voor maximum 45 minuten na elkaar. Op de parkeerkaart wordt naast de naam van de zorgverlener ook het gsm-nummer weergegeven. Zo is de gebruiker tijdens het gebruik van de inrij altijd bereikbaar voor de aanbieder.

“De combinatie van de parkeerkaart voor paramedische beroepen en het zorgparkeren moet ervoor zorgen dat zorgverleners makkelijk een parkeerplaats vinden in onze stad voor het uitvoeren van hun thuisbezoeken. Zo kunnen we maximaal tegemoetkomen aan de vraag van de zorgverleners op ons grondgebied en zijn mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg zeker dat ze deze zorg op tijd kunnen ontvangen. Begin mei wordt het systeem operationeel. Dit gaat gepaard met een communicatiecampagne om het systeem bij de brede bevolking bekend te maken,” besluit Burgemeester Veerle Heeren.