Truineer Nieuws melden?

Gazo wordt één van de goedkoopste parkings in Limburg

Maandag buigt de gemeenteraad zich over het retributiereglement voor de ondergrondse parking GAZO. Onze politici beloven alvast dat het één van de goedkoopste parkings in onze provincie wordt. Hier meer.

De stad Sint-Truiden werkt op dit moment verder aan een optimalisering van de mobiliteit in de stad en bouwt samen met AGB Trupark een kwalitatief parkeerbeleid uit. Eén van de acties is het verder op punt stellen van de ondergrondse parking van de GAZO. Daarom ligt een voorstel van retributiereglement maandag 29 maart ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.

Het AGB TRUPARK dat instaat voor de ontwikkeling, verwezenlijking en het beheer van parkeergelegenheden op het Truiens grondgebied, zorgde de afgelopen maanden voor het verder operationeel maken van de ondergrondse parking van de GAZO.

“We hebben een voorstel van retributiereglement uitgewerkt waarin de tarieven worden vastgelegd voor bewoners, bezoekers en daggebruikers. Om tot dit voorstel te komen is er een marktonderzoek gebeurd. De tarieven zijn lager dan gemiddeld. Daarmee zal parking Gazo één van de goedkoopste parkings zijn van Limburg. De gemeenteraad zal zich maandag uitspreken over dit voorstel”, vertelt schepen van Financiën Jo François.

De ondergrondse parkeergarage van de GAZO is 24u op 24u open. Om bewoners uit de buurt, bezoekers en daggebruikers de mogelijkheid te geven om deze parking te gebruiken, is zowel kort parkeren (maximum 1u) als lang parkeren mogelijk. Buurtbewoners kunnen de parking gebruiken via een abonnementsformule. Dit abonnement kunnen ze binnenkort makkelijk online aanvragen via de website van Trupark.

“De ondergrondse parking van de GAZO wordt een slimme parking. De toegang wordt niet geregeld door middel van slagbomen. We hebben ervoor gekozen om de technologie van de ANPR-camera’s te gebruiken. Zo zal de nummerplaat van elke wagen die de parking binnenkomt en achteraf weer verlaat door de camera’s gescand worden. Betalen voor het gebruik van de parking kan straks heel makkelijk via een parkeerapp of met de bankkaart aan de betaalautomaat. Ook hier gaan dus digitalisering en een betere dienstverlening hand in hand”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Iedereen zal tijdig geïnformeerd worden over de startdatum van dit reglement onder meer via onze stadskanalen.