Truineer Nieuws melden?

Ereburgemeester Raymond Jeuris overleden

CD&V Alken meldt ons het overlijden van ereburgemeester Raymond Jeuris (93). Hij nam de brouwerijgemeente onder zijn hoede in 1975 en deed dat twintig jaar lang. Team Truineer wenst de familie veel sterkte toe en betuigt hen zijn innige deelneming.

Bericht

Afscheid van ere-burgemeester Raymond Jeuris

De oudsten onder ons herinneren zich nog de beginperiode van Raymond Jeuris als CVP-burgemeester in 1975. Hij was gekend als leraar in de landbouwschool en had als echte Alkenaar en Terkoestenaar interesse in de gemeentepolitiek. Raymond was al enkele jaren schepen toen zijn voorganger Clement Jardin overleed. Hij heeft dan de sjerp bijna 20 jaar eer aangedaan onder de Christelijke Volkspartij. En die sjerp was regelmatig te zien, want hij heeft veel nieuwe projecten opgestart in Alken. Hij heeft in die 20 jaar Alken zien groeien en daar had hij een serieuze bijdrage in. Denk aan de tewerkstelling in Alken o.a. via het industrieterrein, denk aan de speeltuin, de sportvelden en de sporthal, denk aan de jeugdlokalen, de wijken in Alken en nog zoveel meer. Toen hij de pensioenleeftijd bereikte, wou hij werkelijk op rust gaan.

Samen met zijn vrouw is hij steeds in Alken blijven wonen, de laatste jaren in het WZC Cecilia in Terkoest waar hij in januari 93 jaar geworden is. CD&V Alken is Raymond dankbaar voor het geleverde werk en zoveel inspanningen voor het welzijn van de Alkense leefgemeenschap.

CD&V Alken