Truineer Nieuws melden?

Burgerbevraging rond mobiliteit

De stad Sint-Truiden organiseert een grootschalige burgerbevraging rond mobiliteit. Vanaf vandaag kunnen alle inwoners van Sint-Truiden gedurende 3 weken een enquête invullen en reageren op stellingen via het burgerparticipatieplatform.

De stad Sint-Truiden organiseert een grootschalige burgerbevraging rond mobiliteit. Vanaf vandaag kunnen alle inwoners van Sint-Truiden gedurende 3 weken een enquête invullen en reageren op stellingen via het burgerparticipatieplatform: www.sint-truiden.be/denk-mee

Leefbaarheid en mobiliteit gaan hand in hand. Een goede planning van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met effectieve communicatie en een goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit.

Mobiliteit is bovendien een evoluerend begrip. De veranderende samenleving met nieuwe vervoersmiddelen zoals de elektrische step, de elektrische fiets, deelwagens of deelfietsen maakt het noodzakelijk om mobiliteit te evalueren en hieraan aan te passen.  Investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk om het mobiliteitsprobleem aan te pakken. Maar voor een duurzame mobiliteit is ook een mentaliteitswijziging nodig. De komende maanden werkt de stad Sint-Truiden dan ook aan een toekomstige mobiliteitsvisie.

De mening van burgers rond mobiliteitsvraagstukken is vaak heel uiteenlopend. Toch is het belangrijk om samen met de bevolking nieuwe oplossingen te bedenken, te testen, te evalueren en bij te sturen. Hoe gaan we om met onze ruimte? Welke plaats neemt de fiets of de wagen in de straat? Waar zullen we parkeren en zijn de regels dezelfde voor bezoekers, bewoners of leveranciers? Wat zal de invloed zijn van de toename van het aantal elektrische wagen op dat parkeerbeleid? Betekent dit dat er meer parkeerzones met laadpaal moeten bijkomen en is het wenselijk dat dit betaald parkeren wordt om misbruik tegen te gaan? Enzoverder. Heel wat vragen en heel wat meningen.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wenst dan ook een brede consultatie te doen van de bevolking om zo tot een breed gedragen mobiliteitsvisie te komen. Het participatietraject is opgebouwd uit drie fases. In de eerste fase zullen we de burgers vragen om hun mening in een enquête en via stellingen. Daarna gaan we in dialoog. Tot slot zal er in mei een mobiliteitsvisie uitwerkt zijn. Alle truienaren zullen via verschillende stadskanalen geïnformeerd worden over het project. We roepen iedereen op om mee te denken rond de mobiliteitsvraagstukken van onze stad.