Truineer Nieuws melden?

127 laptops en 250 digicheques voor kwetsbare gezinnen

Om kwetsbare gezinnen te ondersteunen in deze digitale evolutie heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden 127 laptops en 250 digicheques aangekocht die ter beschikking worden gesteld via het Sociaal Huis en op verschillende vaste ‘digipunten’.

De digitale kloof werd door de coronacrisis nog duidelijker. Thuiswerken is verplicht, sociale contacten verlopen grotendeels digitaal en scholen schakelen (deels) over op afstandsonderwijs. Sommige gezinnen hebben echter noch de middelen om een laptop aan te schaffen voor ieder kind in het gezin, noch de kennis om deze toestellen ook effectief te gebruiken. Dit zorgt voor een grotere leerachterstand bij de meer kwetsbare gezinnen.

Laptops voor middelbare schoolleerlingen

“Om aan de nood aan digitale ondersteuning tegemoet te komen, hebben we 127 laptops aangekocht voor kinderen in het secundair onderwijs. Daarnaast bieden we hen ook de noodzakelijke ondersteuning via 250 digicheques” zegt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans.

“Leerlingen in het middelbaar worden het vaakst geconfronteerd met afstandsonderwijs. De uitwisseling van taken, leerstof en informatie verloopt nu hoofdzakelijk digitaal. De meest kwetsbare leerlingen, uit gezinnen met weinig middelen of kennis van digitale media, dreigen hier het grootste slachtoffer van te worden. Door het ter beschikking stellen van laptops en digicheques willen we ervoor zorgen dat iedereen het best mogelijke onderwijs krijgt,” gaat schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans verder.

80 laptops worden uitgeleend aan particulieren die door de secundaire school hiervoor worden doorverwezen naar het Sociaal Huis. De overige laptops krijgen een vaste plaats bij OnderOns, Masala, Fedasil, centrum basiseducatie, sociaal restaurant Den Teluur en bibliotheek Toni Coppers.

 

Iedereen mee in de digitale wereld

“De digitale evolutie verloopt pijlsnel, voor velen soms iets té snel. De vraag naar digitale hulp is dan ook groot. Mensen kopen een toestel, maar moeten daar vervolgens ook mee aan de slag kunnen gaan: apps installeren op de smartphone, de computer startklaar maken en koppelen aan de wifi, videocalls opstarten, e-mail instellen,… Dit kan een hele uitdaging zijn, ook voor jongeren. Om hen hierin te begeleiden en op een vlotte manier afstandsonderwijs te volgen, kunnen ze hulp inroepen via de digicheques. Met de digicheques van de firma Beego komt een student informatica op een veilige manier aan huis om je te assisteren bij digitale problemen. Het zijn experts die moeite doen om jou iets bij te leren in mensentaal. Op die manier kan iedereen met een gerust hart de digitale wereld op eigen tempo verkennen en bijleren,” legt schepen van Sociaal beleid Pascy Monette uit.

Levenslang leren

“De laptops zullen ook na de coronacrisis, wanneer alle leerlingen opnieuw plaats kunnen nemen op de schoolbanken, een nuttige invulling krijgen op de digipunten: zo kan iedereen er werken aan zijn digitale geletterdheid via vormingen georganiseerd door de sociale partners zoals workshops Word, Excell, veilig internetten, etc. Op die manier zetten we ook in op levenslang leren,” besluit burgemeester Veerle Heeren.