Truineer Nieuws melden?

Start werken in de Overbroekstraat

Nu maandag starten de wegeniswerken in de Overbroekstraat. Dit zal voor een aantal ongemakken zorgen, zeker wat de bereikbaarheid betreft. Maar er is voor gezorgd dat de hinder maximaal wordt beperkt.

Vanaf maandag 1 maart starten de wegwerkzaamheden in de Overbroekstraat in het kader van de heraanleg van de rioleringen. Volgend week zal de bestaande wegenis opgebroken worden.
Vervolgens zullen er in bepaalde delen waterkerende betonpalen geboord worden. In deze zone zal het onmogelijk zijn gedurende 2-3 weken om met de wagen tot aan de woning te raken (de zone kan je bekijken op het bijgevoegd plannetje).
Eens deze waterkering voltooid, wordt gestart met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. De aannemer probeert hierbij uiteraard de hinder tot een minimum te beperken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er af en toe een moeilijke of beperkte doorgang zal zijn.
Meer info 👇