Truineer Nieuws melden?

Stad zet in op huiswerkbegeleiding

Corona en de daarmee gepaard gaande gedeeltelijke of volledige sluiting van scholen en het afstandsonderwijs heeft ook gevolgen voor de schoolgaande jeugd en kan leerachterstand opleveren. Vandaar dat onze stad extra inzet op huiswerkbegeleiding.

Onderzoek van de KULeuven toonde aan dat de leerachterstand als gevolg van de sluiting van de scholen door het coronavirus kan oplopen tot een half jaar. Kinderen uit kwetsbare gezinnen lopen extra risico op een leerachterstand door het gebrek aan laptops of internetverbinding. Voor veel scholen is het dan ook dé uitdaging van dit schooljaar om deze leerachterstand bij hun leerlingen in te schatten en bij te werken. Huiswerkbegeleiding kan hier een hulpmiddel in zijn.

Uitbreiding groep huiswerkbegeleiders

Door huiswerkbegeleiding wordt het zelfstandig leren bij kinderen bevorderd. Ze oefenen verschillende vaardigheden, zoals een planning opmaken, zichzelf aan het werk zetten en houden, een opdracht lezen en interpreteren, nauwkeurig werken, zich concentreren, nakijken of alles gemaakt is etc. De dienst Flankerend onderwijs van de stad Sint-Truiden zorgde in 2017, samen met huiswerk-expert Philippe Paelman (steunpunt diversiteit en leren), ervoor dat leerkrachten vormingen konden krijgen om huiswerkbegeleiding te geven op school.

“Jaarlijks investeren we 14.000 euro in huiswerkbegeleiding. Om kinderen met een leerachterstand door corona en vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans te geven deze achterstand bij te werken, hebben 12 bijkomende leerkrachten specifieke vormingen gekregen zodat ze dit schooljaar ook (digitale) huiswerkbegeleiding kunnen geven aan kinderen van het lager onderwijs. Hiermee breidt de groep huiswerkbegeleiders uit naar 38 leerkrachten gevestigd in 10 basisscholen in Sint-Truiden,” zegt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans.

Steun voor externe huiswerkbegeleidingsprojecten

“Daarnaast hebben we in het kader van de onderwijsgerelateerde maatregelen van het impactplan eenmalig 6.000 euro extra geïnvesteerd in externe huiswerkbegeleidingsprojecten zoals Auxilia, Gastvrij Masala en de vereniging ‘Na Schooltijd Leren’. Sint-Truiden kent een kinderarmoedecijfer van 18%. Dit zijn dan ook de meest kwetsbare leerlingen, die als eerste het risico op een leerachterstand lopen. Vooral voor deze kinderen is huiswerkbegeleiding in coronatijd onmisbaar. We willen de scholen en externe huiswerkbegeleidingsprojecten dan ook maximaal ondersteunen zodat ze kwetsbare kinderen kunnen bereiken om samen de leerachterstand bij te werken,” gaat schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans verder.

 

Leren leren

“De kerntaak van de huiswerkbegeleider is ‘leren leren’. Bij huiswerkbegeleiding ligt de focus op het leren nadenken en niet zozeer op het helpen van huiswerk maken zonder fouten. Op die manier leren de kinderen vaardigheden die hen ook in het latere leven zeker van pas zullen komen. Door extra in te zetten op ons huiswerkbeleid hopen we de mogelijke negatieve effecten van afstandsleren bij kwetsbare kinderen zoveel mogelijk op te vangen en hen leermethodes aan te reiken die hen ook in de toekomst zullen helpen,” besluit burgemeester Veerle Heeren.