Truineer Nieuws melden?

Realisatie van Tuin der Broeders heeft gevolgen voor verkeer

Het stadsvernieuwingsproject ‘Tuin der Broeders’ zal niet een belangrijke stempel drukken op ons centrum, de realisatie ervan zal wat tijd in beslag nemen en zal gevolgen hebben voor het gewone en het zwerfverkeer. Hier de planning en een aantal regelingen.

De omvorming van de schoolsite tussen de Ridderstraat, Schepen Dejonghstraat, Luikerstraat en Heilig-Hartplein tot een moderne woonsite neemt binnenkort een start. Er komen appartementen, kantoorruimtes, kleinschalige handel en horeca en een bijbehorende, private parkeergarage. Nieuwe, publieke doorsteken dragen bij aan de dynamiek in de Truiense binnenstad.

Afbraak gebouwen vanaf februari
Vorige zomer vonden de eerste voorbereidende ontmantelingswerken plaats op de site. Ook de eigenlijke afbraak van de gebouwen is intussen gestart. Het gaat om de oude schoolinfrastructuur in de Ridderstraat en de Schepen Dejonghstraat, maar ook om het appartementsgebouw op het ‘pleintje’ in de Ridderstraat (huisnr. 21). Als alles volgens planning verloopt, worden de afbraakwerken in april afgerond.

Rijrichting Hamelstraat tijdelijk omgedraaid
Omdat de site ook een grote onbebouwde oppervlakte omarmt (de voormalige speelplaats en de parking aan de zijde van het centrum), kunnen de werken maximaal vanop eigen terrein gebeuren. De toegang tot de werfzone ligt in de Ridderstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Hamelstraat. Het aan- en afrijden van werfverkeer loopt via een vooraf vastgelegde route (zie plannetje).

Om de afvoer van het bouwpuin mogelijk te maken, wijzigt de rijrichting in de Hamelstraat tijdens de afbraakwerken en dit van 25 februari tot en met 17 maart. Gemotoriseerd verkeer zal dan enkel vanaf de Ridderstraat richting Houtmarkt kunnen rijden, niet omgekeerd. De reden ligt bij de Schepen Dejonghstraat. Die wordt binnenkort heraangelegd.

Hoe rijdt het werfverkeer?
• Aanrijden: Zepperenweg – Tichelrijstraat – Nieuwpoort – Schepen Dejonghstraat – Ridderstraat
• Wegrijden: Hamelstraat – Houtmarkt – Nieuwpoort – Tichelrijstraat – Zepperenweg

Werfverkeer in schoolomgevingen
In de Hamelstraat en Schepen Dejonghstraat liggen enkele scholen. Om de veiligheid voor iedereen te garanderen, zullen er geen werftransporten aan- of afrijden tijdens het begin en het einde van de schooldag. Werftransporten wachten op het werfterrein of buiten de binnenstad tot ze hun weg kunnen vervolgen.

Blijf op de hoogte over de werkzaamheden
Tijdens de realisatie van dit project hechten ontwikkelaar, aannemer en Minderhindercoördinator veel belang aan de omgeving. Het bouwteam tracht de overlast op alle vlakken beperkt te houden. Zo worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om verkeers-, geluids- en stofhinder zo veel
mogelijk te beperken. Verder houdt de Minderhindercoördinator je op de hoogte over het verloop van de werken via een digitale nieuwsbrief. Registeren op deze nieuwsbrief kan hier. Zo ontvang je het laatste nieuws over het werfverloop en  verkeersmaatregelen.

Vragen?
Heb je tijdens de uitvoering van het project een vraag of opmerking over de werfactiviteit, dan kan je hiervoor altijd bij de Minderhindercoördinator (broeders@minder-hinder.be) terecht. Met dringende vragen kan je tijdens de
afbraakwerken contact opnemen met de werfleiding van aannemer Croes via 0471 09 60 22.