Truineer Nieuws melden?

‘Krot’ krijgt een nieuwe toekomst

De stand heeft het krot aan het Menten de Horneplein waarin vroeger een benzinestation en zelfs een hotdogtent huisde, verkocht aan een projectontwikkelaar (Amaur Verelst red?). Op termijn komt hier een kleinschalig nieuwbouwproject.

© Stad Sint-Truiden

Omwille van een moeilijke erfenisonverdeeldheid stond het voormalige benzinestation aan het Ridders de Menten de Horneplein al decennialang te verkommeren. Het leegstaande pand werd al snel het mikpunt van wildplakken en vandalisme en hierdoor een doorn in het oog van buurtbewoners en passanten.

Om de buurt van het Ridders de Menten de Horneplein op te waarderen, kocht de stad in 2017 het voormalige benzinestation aan via het autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling AGOST, met het oog op een grotere ontwikkeling. Voor dit geplande project werd echter geen consensus bereikt met de eigenaars van omliggende panden. Het stadsbestuur ging vervolgens op zoek naar een nieuwe koper voor dit gebouw met een toekomstvisie voor de buurt.

“We hebben intussen een koper gevonden die dezelfde prijs betaalt voor het pand, als die de stad er in 2017 voor gaf. De nieuwe eigenaar is verplicht om het geheel binnen de zes maanden te saneren en af te breken en hij moet binnen het jaar een nieuwbouwproject starten”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch.

“Verwaarloosde panden creëren een gevoel van onveiligheid en lopen het risico om het mikpunt

van vandalisme te worden. De aanwezigheid van dit verkommerde pand maakte van het Ridders de Menten de Horneplein een onaantrekkelijke inkomspoort van onze stad. Door de verkoop van het gebouw aan de nieuwe eigenaar met een fraaie toekomstvisie, kunnen we deze plek afvinken in onze lijst van aan te pakken gebouwen in de strijd tegen stadsverloedering, “ gaat schepen Jelle Engelbosch verder.

“Als stadsbestuur zetten we sterk in om verwaarlozing en verloedering van panden tegen te gaan. Dergelijke gebouwen zijn nefast voor de woonkwaliteit van onze inwoners en de beleving van de stad door bezoekers. Een nette en aantrekkelijke buurt draagt bij aan een verhoogd veiligheidsgevoel en een bruisend en leefbaar Sint-Truiden. Het is onze rotsvaste overtuiging dat het Menten de Horneplein een vernieuwde aanpak verdient, waarbij de veiligheid van de fietser, de voetganger en de wagen centraal staan. Met onze fietsring gaan we de eerste aanzet reeds geven”, besluit burgemeester Veerle Heeren.