Truineer Nieuws melden?

Jaar later: 70% van de ontslagen werknemers bij Punch opnieuw aan de slag

Vandaag, bijna een jaar na de oprichting van de tewerkstellingscel voor de ontslagen medewerkers van Punch Powertrain, zijn 75 (55.9 %) van de 134 ontslagen medewerkers aan de slag in een nieuwe job. Daarnaast volgen nog 16 personen ( 11.9%) een opleiding. Vier bedienden, die later ontslagen werden, volgen nog een outplacement traject.

In augustus en september 2019 deelde Punch Powertrain in 2 fases zijn intentie mee om over te gaan tot het collectief ontslag van 308 medewerkers. Dit aantal werd later echter teruggebracht tot 134.

Begin februari 2020 werd daarom de “Tewerkstellingscel Punch Powertrain” opgestart voor de ontslagen medewerkers van Punch Powertrain, waarin de werkgever, de sociale partners, de stad Sint-Truiden, VDAB en de outplacementkantoren samenwerken om de ontslagen medewerkers op te vangen en te begeleiden in hun verdere loopbaan.

Samen met de interventiedienst van VDAB en de outplacementkantoren SBS Skill BuilderS en Randstad RiseSmart organiseerde Punch Powertrain op 12 maart 2020, net voor het ingaan van de lockdown, een infosessie voor de getroffen medewerkers.

Tot op heden vielen er in totaal 134 ontslagen, waarvan het merendeel arbeiders.

Punch Powertrain stelde voor de begeleiding van de arbeiders het outplacementkantoor SBS Skill BuilderS aan en voor de begeleiding van de bedienden Randstad RiseSmart.

Joris Daemen, HR Verantwoordelijke van Punch Powertrain Sint-Truiden:  “Wij vinden het heel belangrijk dat onze medewerkers, ook in deze moeilijke context van reorganisatie, goed begeleid kunnen worden en de weg vinden naar nieuwe tewerkstelling. We willen alle partners in dit traject bedanken voor de geleverde inspanningen en de flexibiliteit die ze aan de dag gelegd hebben, om in deze uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis de nodige tools en hulp aan te reiken!”