Truineer Nieuws melden?

Hoe vettiger, hoe prettiger

Wat ene nest op tv. Overgewaaid vanuit Nederland en de VS, realityreeksen, tetten- en piemelshows à volonté. Plezant voor de ene, te gortig voor de andere. De Snaat, ikke dus, vat het samen in één woord:  BUCHT! Naked Attraction… Niet aan mij besteed. Slipgevaar!

In mènne-n tèèt… Dzje mòst et mar ens riskeire ver noo vèèf joor kèrreseire b’oer métske in et bét te krààpe. Da wàs en schààn ver de famiele. Ieëst traan zei bòõ. Ternoo zòl dzje nog tèèt genóeg ùbbe ver tùsse de loakes te krààpe. Oa joa, doen dui dzje sèks allieën tùsse de loakes. Naa zèllefs op de kuiketòòfel, in et biste gevàl dèè in oer eig’aas, wànt de vroulie vàn immànt àànders zèn och populèèr.

Meer nog. Nu kruipen ze zelfs bij elkaar in bed na twee minuten kennismaking op TV, vogelen ze elkaar voor heel tv-kijkend Vlaanderen, en krijgen ze nadien ook nog de status van BV omdat ze dat hebben aangedurfd. En bovenop krijgen ze in het geval van Temptation Island nog een interview met Goedele Liekens bovenop. Laat dat nu net dat zijn, waar ik altijd van heb gedroomd…. 

Bòõ zàl um umdrèèn in ze gràf. Bón zit in de-n iemel d’ieën noo d’àànder krùiske te moake ver de-n dúvel te verdrèève. Et wàs àl en schààn as Wendy vàn Wànte ewa vieze of scheive weudekes in òòs oere zou blooze of de métskes van de Pin Up Club be ewa wèènig klieëkes oan un dààske probeirde te doen. Naa is da nemee genóeg, Wèè bloeëter, wèè beeter, wèè véttiger, wèè plezieriger, wèè prèèkeloeëzer, wèè oeëger de tèlleviezesèèfers. Èn dzjust da liste gif de-n dourslag be de minse dèè un progràmmekes móete moake. 

Laat ons bij wijze van spreken ‘Naked Attraction’ erbij halen, het summum van smakeloosheid.  Voor degenen die het nog niet gezien hebben -ik vermoed niemand- toch even een tip van de sluier.  Iemand zoekt een lief en wordt vervolgens geconfronteerd met zes vrouwen en mannen van wie eerst enkel een silhouet te zien is. Daarna gaat het doek stapsgewijs omhoog. Eerst zie je de voeten, dan de piemel of de foef, vervolgens het borsthaar of de tetten, en daarna de rest en dus het hele lichaam. Intussen blijven er maar twee kandidaten over. De vrouw of man die een potentieel lief zoekt, gaat vervolgens zelf uit de kleren en kiest vervolgens zijn favoriet waarmee een echte date volgt. 

 

Dzje kóent et schoeën veinge. Dzje kóent zègge: da’s druiver. Ich bèn be dee liste gróep, ma vòts àmbeteirt et mich nè omda ich no ieën afleivering àl genóeg gezien àà. Ma dòbbèè is et nè opgelòst.

Dan nog word ik met ‘blijven slapen’ en ‘uit de kleren’, ‘temptation island’ en andere ‘first dates’ om de oren geslagen. Ze zijn net als de reclameblokken onvermijdbaar geworden. Wanneer houdt het op… Geef mich mar ene góeje fillem, ook Boer zoekt Vrouw kan erdoor, en zelfs Ter Zake en de Afspraak. Ma dee bazaar, dèè mezeire…, neenee, ewèg tebèè!