Truineer Nieuws melden?

Crisiskaart en emotiemuur voor jongeren in moeilijkheden

Op basis van een enquête hebben ze in Sint-Truiden gemerkt dat 10% van de jongeren niet weet waar met zijn of haar gevoelens terecht te kunnen. De crisiskaart, die er al was maar die extra zal worden verspreid in de middelbare scholen, een emotiemuur, en een aantal nog uit te stippelen initiatieven moeten soelaas bieden.

“We kregen verschillende signalen dat jongeren in Vlaanderen een moeilijke periode kennen door corona. Om na te gaan hoe het gesteld is met onze Truiense jeugd hebben we een bevraging verspreid via verschillende kanalen. Maar liefst 720 jongeren, vooral 12- tot 19-jarigen, vulden de bevraging in. Uit de resultaten blijkt dat ook veel jongeren in Sint-Truiden een moeilijke tijd doormaken. De Jeugdraad werkt dan ook graag samen met het stadbestuur om de Truiense jeugd te helpen en te ondersteunen waar mogelijk”, zegt voorzitter van de Jeugdraad Floor Daniëls.

Zo geeft 53% van de respondenten aan dat ze in meer of mindere mate last hebben van verveling, eenzaamheid en stress door corona en de bijhorende maatregelen. 3% van de jongeren krijgt frequent af te rekenen met geweld binnen de gezinsbubbel en daarbuiten, en 8% wordt hier soms mee geconfronteerd. 6% van de deelnemende jongeren heeft thuis geen plek om even tot rust te komen.

Snel actie ondernemen

“De resultaten van deze bevraging maken duidelijk dat er snel actie moet worden ondernomen voor het welzijn van onze jongeren. 10% van de jongeren geeft aan bij niemand terecht te kunnen met zijn of haar gevoelens. Jongeren moeten hun emoties kunnen uiten en erover kunnen praten, zeker in deze moeilijke tijd. Daarom willen we hen als stad naar de juiste instanties begeleiden met behulp van de crisiskaart. Sint-Truiden telt verschillende organisaties die jongeren een luisterend oor willen bieden. Om jongeren die hier nood aan hebben naar de juiste instanties te begeleiden, hebben we twee jaar geleden de crisiskaart gelanceerd. Op de crisiskaart vinden jongeren alle belangrijke noodnummers samen met specifieke nummers van organisaties in Sint-Truiden die een luisterend oor bieden en samen met hen een oplossing op maat zoeken. Deze kaarten zullen we de komende weken zowel digitaal als gedrukt extra verspreiden in de middelbare scholen van Sint-Truiden. Er is altijd iemand die naar je luistert, dat willen we met deze crisiskaart nog maar eens duidelijk maken,” zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Muur vol emoties

Jongeren konden in de enquête ook ideeën aanbrengen voor initiatieven die hen door moeilijke periodes zouden kunnen helpen. Eén van de ideeën die enkele jongeren aanhaalden, is het creëren van een fysieke muur waar ze hun gedachten en gevoelens op kunnen uiten.

“De deelnemende jongeren deden heel wat creatieve suggesties van manieren waarop we hen kunnen helpen in moeilijkere periodes. Eén van deze ideeën voeren we meteen uit: aan ’t Klokhuis, waar de jeugdwerkorganisatie Habbekrats gehuisvest is, zal deze week een paneel worden geplaatst waarop jongeren hun emoties kwijt kunnen. Ze kunnen hun gedachten erop uiten, een gedicht schrijven, filosoferen of hun gevoelens omzetten in tekeningen”, gaat schepen Hilde Vautmans verder.

“De coronaperiode is voor iedereen een moeilijke periode, niet in het minst voor jongeren. Deze enquête van de Jeugdraad bevestigt dit. We nemen de resultaten van de bevraging ernstig en gaan er meteen mee aan de slag. We laten onze jeugd niet in de kou staan,” besluit burgemeester Veerle Heeren.